Доц. Бандрівський Ю.Л.

Освіта і трудова діяльність:

У 2005 р. закінчив Львівський національний медичний інститут імені Данила Галицького.

З 2007 року працював асистентом, з 2014 р. – доцентом кафедри дитячої  стоматології ТДМУ


Наукова діяльність:

 

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування захворювань тканин пародонта у працівників кондитерського виробництва» за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія (науковий керівник–проф. О.В. Авдєєв) в 2012 році.

У 2015 році було заплановано докторську дисертацію на тему: «Клінічно – патогенетичне обґрунтування діагностики та лікування генералізованого пародонтиту з урахуванням групової приналежності крові, з використанням поліпептидних препаратів» за  спеціальністю 14.01.22 – стоматологія (науковий консультант–проф. О.В. Авдєєв).

Звання доцента кафедри дитячої стоматології отримав  в квітні 2015 року.

 

Наукові інтереси:


Вивчення метаболічного гомеостазу організму при захворюваннях органів ротової порожнини у осіб різного віку та оптимізація їх лікування і профілактики.


Публікації :

Автор і співавтор понад 50 навчально-методичних та наукових публікацій,  2 патентів на винахід.

Comments