Доц. Пудяк В.Є.

Освіта і трудова діяльність:

У 1998 році закінчив стоматологічний факультет Івано-Франківської державної медичної академії. Проходив інтернатуру на базі Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

З вересня 2006 року асистент кафедри пропедевтики стоматологічних дисциплін ТДМУ імені І.Я. Горбачовського.

Наукова діяльність:

 

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію «Клініко - лабораторне обґрунтування профілактики та комплексного лікування захворювань тканин пародонта у працівників виробництва побутової хімії». 14.01.22 – «стоматологія» (науковий керівник – проф. В.М. Кулигіна  ВНМУ ім. М.І. Пирогова).

Звання доцента кафедри стоматології отримав  у жовтні 2015 року,

 

Наукові інтереси:

 

Вдосконалення діагностики та комплексного лікування захворювань тканин пародонтаПублікації :

Автор і співавтор  31 навчально-методичних та наукових публікацій. 

Comments