Головна‎ > ‎Кафедра‎ > ‎

Історія кафедри


1 вересня 2004 року був створений стоматологічний факультет. Датою створення кафедри вважається січень 2006 року, коли студенти 2-го курсу стоматологічного факультету розпочали вивчення стоматологічних дисциплін, а саме пропедевтики терапевтичної, дитячої та ортопедичної стоматології. Кафедра стоматології розташовувалась у навчальному корпусі по вул. Руській, 12. На той час працювала кафедра стоматології, яку очолював доктор медичних наук, професор Черкашин Степан Іванович.

 У вересні 2006 року проведено реформування кафедри стоматології та створено три профільні кафедри: пропедевтики стоматологічних дисциплін (завідувач кафедри – професор Черкашин Степан Іванович), терапевтичної і дитячої стоматології (завідувач кафедри – доцент Авдєєв Олександр Володимирович, а з липня 2010р. – к.мед.н., доц. Гевкалюк Наталія Олександрівна.), хірургічної та ортопедичної стоматології (завідувач кафедри – доцент Нагірний Ярослав Петрович). Базою стоматологічного факультету був лікувально- діагностичний центр по вул.Чехова, 7.

 

 Колектив кафедри дитячої стоматології (2012 р.)

З метою підвищення якості викладання та навчання студентів-стоматологів, підвищення рівня навчально-методичної, науково-дослідної роботи та лікувальної допомоги кафедру терапевтичної та дитячої стоматології реорганізовано в 2 кафедри: кафедру терапевтичної стоматології та кафедру дитячої стоматології. Кафедру терапевтичної стоматології очолив к.мед.н., доц.Лучинський Михайло Антонович, кафедру дитячої стоматології к.мед.н., доц. Авдєєв Олександр Володимирович.

 

 Стоматологічний центр – база кафедри дитячої стоматології

Кафедра забезпечена навчальними класами та клінічними залами, оснащеними згідно сучасних вимог.

На базі структурного підрозділу «Лікувально-діагностичний центр ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» створено стоматологічний центр (голоний лікар – к.мед. н., доц. Лучинський М.А.), мета діяльності якого – створення навчально-практичної бази для кафедр стоматологічного факультету, удосконалення навчального процесу, підвищення якості професійної підготовки та перепідготовки медичних кадрів, покращення надання висококваліфікованої та спеціалізованої консультативно-лікувальної допомоги студентам та співробітникам університету, іншому контингенту населення, більш ефективного виконання наукових досліджень, апробації нових медичних технологій.

 Співробітники кафедри надають весь спектр стоматологічної допомоги дітям, зокрема дитячої терапевтичної, дитячої хірургічної стоматології, ортодонтії. Слід зазначити, що весь комплекс стоматологічної допомоги на базі стоматологічного центру для малозабезпечених категорій населення та дітей надається безкоштовно. В даний час співробітниками кафедри дитячої стоматології проводять безкоштовну санацію сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

 Безкоштовну санацію дитини, позбавленої батьківського піклування проводять студенти 5 курсу

Кафедра дитячої стоматології оснащена сучасним обладнанням. У клінічних залах розміщені стоматологічні установки типу Сатва-комбі (НВ4), Сатва-комбі (ТВ4), всього налічується  8 стоматологічних установок. З метою оптимізації лікування дітей в клініці кафедри дитячої стоматології проведено переобладнання кабінетів із дитячої терапевтичної стоматології, дитячої хірургічної стоматології, ортодонтії, кімнати гігієни порожнини рота із дотриманням сучасних вимог дизайну.

Студенти та лікарі-інтерни отримують практичні навики, проводять лікування таких стоматологічних захворювань, як карієс зубів, ускладнення каріозного процесу, некаріозні ураження твердих тканин зуба, захворювання пародонту, слизової оболонки порожнини рота. Під керівництвом викладачів кафедри надаєтья амбулаторна хірургічна стоматологічна допомога з приводу операції видалення зуба, атипового видалення, резекції верхівки кореня, пластика вуздечок, вскриття субперіостальних абсцесів та інші. Студенти та лікарі-інтерни мають можливість практично закріпити отримані теоретичні знання в клініці дитячої стоматології, набути досвіду роботи та спілкування з дітьми різного віку.

 З метою покращення санітарно-просвітницької роботи викладачі кафедр разом зі студентами стоматологічного факультету започаткували проведення уроків здоров’я у дитячих дошкільних закладах та загально-освітніх школах міста. У вигляді театралізованого дійства студенти у доступній для дітей формі навчають їх навикам по дотриманню гігієни порожнини рота, демонструючи наочно методи чистки зубів. Такі заходи мотивують дітей до дотримання регулярної гігієни порожнини рота, що в свою чергу, знижує карієсогенну ситуацію в порожнині рота. Колективом кафедри забезпечується планова консультативна і лікувальна робота серед населення Тернопілля, проводяться профiлактичнi огляди, планові виїзди в райони області, а також проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення.

 Співробітники кафедри впроваджують сучасні методики лікування карієсу зубів і його ускладнень, захворювань СОПР та періодонту, використовуються сучасні пломбувальні матеріали, засоби і методи ендогенної і екзогенної профілактики карієсу зубів.

 

Доцент кафедри Авдєєв О.В. проводить діагностику уражень твердих тканин зуба                                                                             

Діяльність клініки кафедри дитячої стоматології забезпечується за рахунок лікувального навантаження штатного складу викладачів кафедри. Весь об’єм виконаної роботи фіксується у відповідних затверджених обліково-звітних формах МОЗ України (наказ № 302 від 27.12.1999 року), які зберігаються в реєстратурі стоматологічного центру та на кафедрі, а також в лікувальних звітах, що подаються в лікувальну частину університету.