Головна‎ > ‎

Навчальна робота

На кафедрі дитячої стоматології навчаються студенти стоматологічного факультету:

  
2 курсу (Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології)
3 курсу (Профілактика стоматологічних захворювань та Ортодонтія)
4 курс (Дитяча терапевтична стоматологія, Дитяча хірургічна соматологія, Ортодонтія)
5 курсу (Дитяча терапевтична стоматологія, Дитяча хірургічна соматологія, Ортодонтія, Основи естетичної реставрації зубів)

            Кафедра забезпечена навчальними класами та клінічними залами, оснащеними згідно сучасних вимог.
            У зв'язку з тим, що Україна входить в європейський освітній простір, розвиток стоматологічних дисциплін в нашій країні повинен бути адаптований і узгоджений з процесами, що відбуваються в Європі. У ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського з 2006-2007 н.р. була впроваджена система єдиного дня, котра передбачала перехід до нової моделі організації навчально-методичного процесу, суть якої полягає в практичній орієнтації викладання дисциплін зі зміщенням акцентів з теорії на практику у максимальному практичному спрямуванні всіх предметів, що дозволяє студенту зрозуміти необхідність вивчення даної дисципліни.


Практичне заняття з пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології на 2 курсі


Практичне заняття з пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології (студенти 2-го курсу)

            При відповідній мотивації і достатньому матеріально-технічному забезпеченні студенти освоюють навички вміння роботи з пацієнтами, вміння працювати з асистентами в «чотири руки», відпрацьовують правильність техніки знеболення, етапи препарування каріозної порожнини, використання додаткових пристосувань (кофердам, матриця, рефракційна нитка).


Самостійна робота студентів 5-го курсу


Семінарська частина заняття

            Більш складним етапом засвоєння студентами практичних навичок є розділ ендодонтичного лікування, який включає сучасні методики розробки та пломбування кореневих каналів зубів (методики Step-Back, Crown-Down). Студенти 4 курсу на практичній частині заняття проводять клінічний огляд пародонтологічного хворого, після поставленого діагнозу розробляють схему лікування, вчаться виготовляти та накладати пародонтальні пов’язки. Методику шинування та вибіркове пришліфовування зубів студенти проводять на муляжах. За неможливості виконати деякі матрикулярні навички окремими студентами на практичному занятті, на кафедрі створено всі умови для роботи студентів у позаурочний час під контролем чергового викладача.
 

Практичне заняття проводить доцент кафедри Якимець М.М.

             З метою підвищення якості засвоєння дитячої терапевтичної стоматології розроблені й впроваджені в навчальний процес ілюстровані ситуаційні завдання. Ілюстровані ситуаційні завдання складаються з текстової та ілюстрованої частини, яка може містити різний наочний матеріал - фотографію зовнішнього вигляду хворого, збільшену ділянку патологічного вогнища, набір рентгенограм, види інструментів, які необхідні для проведення діагностичних або лікувальних маніпуляцій чи будь-який інший матеріал, комплектність якого залежить від завдання.

 

Антропометричні виміри на моделях щелеп під контролем доцента Михайлюка М.М. проводять студенти 4 курсу під час заняття з ортодонтії

             Досвід навчання студентів на дитячій стоматології показав, що суттєво сприяють адекватному та повноцінному засвоєнню практичних навичок такі технічні засоби навчання, як відеофільми та відеофрагменти, комп’ютерні програми. Вони інтенсифікують викладання матеріалу, стимулюють цікавість до предмета і викликають активну діяльність мислення.


  Асистент Мартиць Ю.М. демонструє навчально-тематичний відеофільм

             У відеофільмах та відеофрагментах можна досить повно, адекватно показати алгоритми практичних навичок. Важливим є також те, що при наявності відеофільму чи відеофрагмента завжди є можливість впродовж 8-10 хвилин наочно показати окремі етапи виконання.


Студенти 5 курсу проводять лікування пацієнта
 
            Комплексний розгляд сприяє професійній зацікавленості, підвищується критерій значимості отриманої інформації у майбутній діяльності стоматологів різних фахів. Складні клінічні задачі, вирішення яких потребує міждисциплінарної інтеграції, спонукає до самостійного пошуку нових знань, розвиває творчі пізнавальні здібності та наукову активність.