Графік чергування викладачів

Графік консультацій та відробок викладачів на кафедрі на вересень 2017 р.

( Відпрацювання)

Дата

Викладач

 

6.09.16

 

доц. Пудяк В.Є.

13. 09.16

 

ас. Крупей В.Я.

20. 09.16

доц Михайлюк В.М.

 

27. 09.16

ас. Посоленик Л.Я.

 

 

                        Завідувач кафедри                                                                   проф. О.В. Авдєєв


Schedule of reworks

Child Dentistry Department for September, 2017

Date 

Teacher

 

6.09.16

 

Pudiak V. E. PhD, Associate Professor

13. 09.16

 

Krypej V.Ia. PhD

20. 09.16

Mihajluk V.М. PhD, Associate Professor

 

27. 09.16

Posolenuk L.Ia.,  

Head of Department                                               Oleksandr Avdeev, PhD, MD, Proffesor

ĉ
Наталя Ігорівна Мисула,
31 серп. 2017 р., 03:15
Comments