Конференції, семінари

Доброю традицією стало проведення фахівцями стоматологічного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського науково-практичної конференції «Інноваційні технології в стоматології», яка відбулася 25 вересня 2015 року на базі конгрес-центру навчально-оздоровчого комплексу “Червона калина” ТДМУ.

Мета конференції – ознайомити науковців і практикуючих стоматологів з особливостями застосування сучасних методів лікування та профілактики стоматологічних захворювань.


Роботу конференції очолили проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор Степан Запорожан, завідувач кафедри хірургічної стоматології, професор Ярослав Нагірний.

 

З вітальним словом до учасників конференції від імені ректора ТДМУ, професора Михайла Корди звернувся проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор Степан Запорожан.

«Початок ХХІ століття характеризується кардинальними змінами у різних сферах життя. Це стосується політичних та економічних перетворень, а також ряду інших що помітно впливають на рівень життя населення у світі.

Насамперед, варто звернути увагу на те, що суспільство в якому на перший план завжди виходили успіхи в промислових технологіях, стало приділяти більше уваги розвитку та впровадженню медичних технологій. Різке погіршення стану навколишнього середовища призвело до погіршення здоров’я населення планети загалом. Необхідність швидких і ефективних методів реабілітації здоров’я людини підштовхнули науково-технічний процес в медицині. Не оминуло це і стоматологію. Подальший розвиток інноваційних технологій робить стоматологію однією з найбільш перспективних дисциплін у сфері охорони здоров’я. На сьогоднішній день лазерні технології у лікуванні пацієнтів у порівнянні із традиційними є значно менш болісними та ефективними.

В інструментальній діагностиці висока якість цифрового зображення досягається  дуже низьким рівнем рентгенівського випромінювання.  Рентгенівські промені адаптовані до морфології пацієнта, вони діють не повсюдно, а цілеспрямовано, виключно в ділянках, які мають бути оброблені», – зазначив Степан Йосипович.

До програми конференції увійшли понад 30 доповідей учасників Інституту стоматології Національної академії медичних наук України, Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького, Вінницького національного медичного університету імені М.Пирогова, Буковинського державного медичного університету, Івано-Франківського національного медичного університету, Української медичної стоматологічної академії, Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, практикуючих лікарів-стоматологів та виробників медичного стоматологічного обладнання.

 

О.В. Паталаха (Луганський державний медичний університет (м. Рубіжне).

Під час двох пленарних засідань учасники конференції заслухали 14 доповідей. Від делегації Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького прозвучали доповіді, які стосувалися вдосконалення протоколів надання стоматологічної ортопедичної допомоги, оцінки та прогнозування результатів реставрації фронтальної групи зубів, висвітлення причин виникнення та ускладнень після армування зубів штифтовими конструкціями, застосування нового методу ураноальвеолоостеопластики у дітей, оцінки ефективності комбінованого методу профілактики формування патологічних рубців за допомогою вдосконаленої Ванкуверської шкали.

Професор Кордіяка А. Ю. (м. Львів)


Ільницький Я. М. (м. Львів)

Буковинська стоматологічна школа представила доповіді щодо особливостей лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей із дифузним нетоксичним зобом, діагностики та лікування кист та пухлиноподібних уражень, які розвиваються із залишкового залозистого епітелію, сучасних методів діагностики і комплексного лікування хворих із проявами генералізованого катарального гінгівіту, хронічного генералізованого парадонтиту, альвеолітів.


Дроник І. І. (м. Чернівці)

Тернополяни у доповідях висвітлили питання клінічного перебігу окремих захворювань щелепно-лицевої ділянки, особливостей розвитку каріозного процесу у фісурах і ямках великих кутніх зубів у гендерному аспекті, нових технологій одонтопрепарування під металокерамічні конструкції.

 

Особливу зацікавленість викликала доповідь доктора медичних наук, професора Нагірного Я. П. про нетипові клінічні випадки з власної практики.

Видавництво «Укрмедкнига» демонструвало виставку нової наукової друкованої продукції Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, яку можна було придбати в холі НОК «Червона Калина».

 

За результатами конференції була прийнята резолюція. Матеріали конференції опубліковані у всеукраїнському фаховому науково-практичному журналі «Клінічна стоматологія» № 3-4, 2015.
Участь співробітників в міжнародних наукових конференціях, симпозіумах, форумах, виставках(освітянських, медичних, фармацевтичних).

ПІБ

Посада (штатна,

позаштатна)

Науковий ступінь

Назва заходу

Країна, місто

Дата проведення

Вид участі

Участь у заході відбулася під час

доповідь

(кількість)

тези (кількість)

Відрядження з НМУ

вихідних/ святкових днів

власної відпустки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Авдєєв О.В.

Видойник О.Я.

Завідувач кафедри

 

асистент

Д-р. мед. наук, професор

 

Scientific achievements 2015

заочно

Австрія, Відень

Травень 2015 р.

 

 

1

 

 

 

Видойник О.Я.

 

Авдєєв О.В.

 

 

 

Бандрівський Ю.Л.

асистент

 

 

Завідувач кафедри

 

 

 

 

асистент

к. мед. н.

 

 

Д-р. мед. наук, професор

 

 

 

19th Annual Congress of the European

Association of Dental Public Health “Behavioral aspects of oral health, disease and interventions”

заочно

Швеція,

Гозенбург

Червень 2014 р.

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Мисула Н.І.

 

 

 

 

 

 

 

Авдєєв О.В.

 

 

Гутор Н.С.

Старший лаборант

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри

 

асистент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р. мед. наук, професор

к. мед. н.

 

ХVIII міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених

84-а науково-практична  конференція студентів і молодих учених з міжнародною участю "Іновації в медицині"

 

Інноваційні технології в сучасній стоматології: наук.-практ. конф. з міжнар.участю

Тернопіль

 

 

 

 

Івано-Франківськ

 

Івано-Франківськ

Квітень

2014 р.

 

 

 

Березень 2015 р.

 

 

Березень 2015 р.

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Пинда М.Я.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якимець М.М.,

асистент

 

 

Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції

Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених: матеріали конгресу

Пріоритети сучасної медицини: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

VI науково-практична конференція «Інноваційні технології в стоматології»

Дніпропетровськ

 

 

 

 

Тернопіль

 

Одеса

 

 

 

 

Тернопіль

 

 

 

11-12 квітня 2014р.

 

28-30 квітня

2014 р.

 

11 квітня 2014 р.

 

 

Вересень 2014р.

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

Дуда К.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вонс Б.В.

 

 

 

 

 

 

 

Кліщ І.М.

асистент

 

Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників медичної науки : міжнародна науково-практична конференція

 

Роль та місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві : міжнародна науково-практична конференція

 

Медична наука та практика ХХІ століття : міжнародна науково-практична конференція

 

Сучасні наукові дослідження представників медичної науки – прогрес медицини майбутнього : міжнародна науково-практична конференція

 

Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова LVII науково-практична конференція :

Львів

 

 

 

 

Львів

 

 

 

 

 

 

Киів

 

 

 

 

Київ

 

 

 

 

Тернопіль

28-29 березня 2014 р.

 

 

31січня – 01 лютого 2014 р.

 

 

 
7-8 лютого 2014 р.

 

 

 

7-8 березня 2014 р.

 

 

 

21 травня 2014 р.

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

Кучирка Л.І.

Хара М.Р.

асистент

 

Здобутки клінічної і експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція,

Тернопіль

30-31 жовтня  2014 р.

 

1

 

 

 

 

 

Участь викладачів кафедри у з”їздах, конгресах, пленумах, конференціях (навчально-методичних або наукових), нарадах-семінарах, семінарах та симпозіумах, (в т.ч. - включених в реєстр заходів МОЗ та НАМН України).

 

ПІБ

Посада (штатна,

позаштатна)

Науковий ступінь

Рівень заходів: міжнародний, національний, загальноуніверситетський

Країна, місто

Дата проведення

Вид участі

Участь у заході відбулася під час

доповідь

(кількість)

тези , стаття(кількість)

Відрядження з НМУ

вихідних/ святкових днів

власної відпустки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Р. О. Авдєєва, А. Б. Бойків, О. В. Авдєєв

Завідувач кафедри

 

Д-р. мед. наук, професор

всеукраїнський

Тернопіль

Травень 2014 р.

 

1

 

 

 

Бандрівський Ю.Л.,

Бандрівська О.О.,

Дутко Х.О.

 

 

всеукраїнський

Тернопіль

Вересень 2014 р.

 

1

 

 

 

Бандрівський Ю.Л.,

Дутко Х. О.

 

 

всеукраїнський

Тернопіль

Вересень 2014 р.

 

1

 

 

 

Л.Я. Посоленик, Л.В. Татарчук

 

 

IV всеукраїнська науково – практична конференція студентів та молодих вчених “Сучасні можливості стоматології”. – Український медичний альманах. – 2014. – Том 17, № 2. – С. 86

Полтава

2014 р.