Монографії, патенти

Отримання патенту України на корисну модель

 

п/п

Назва патенту

Автори

Бібліографічний опис

1

2

3

4

1

Спосіб лікування грипозного стоматиту

Н.О. Гевкалюк, К.М. Косенко, М.М. Рожко.

Патент на корисну модель № 91214, Україна, МПК (2009) А61С 7/00. Спосіб лікування грипозного стоматиту / Н.О. Гевкалюк, К.М. Косенко, М.М. Рожко. – № u 201400724; Заявл. 27.01.14; Опубл. 25.06.2014. – Бюл. № 12.

 

2

Спосіб лікування захворювань тканин пародонта на тлі аліментарно-конституційного ожиріння у дітей

Лебідь О.І., Шманько В.В.

Пат. 93601 Україна, МПК (2014.01) А 61С 3/00 (2014.01) А 61К 6/00. Спосіб лікування захворювань тканин пародонта на тлі аліментарно-конституційного ожиріння у дітей / Лебідь О.І., Шманько В.В. ; заявник та патентовласник Тернопільський держ. мед. ун–т. – № U201404252 ; заявл. 22.04.2014р.; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19.

 

3

Спосіб моделювання запальних процесів слизової оболонки порожнини рота. 

Мисула Н.І., Авдєєв О.В.

Патент 96922 Україна, МПК МПК G 09 B 23/28, G 01 N 33/48 / Мисула Н.І., Авдєєв О.В. Спосіб моделювання запальних процесів слизової оболонки порожнини рота; заявник та патентовласник Тернопільський держ. мед. ун–т. –  u 2014 12673