Наукові публікації ас. Кучирки Л.І.

№ з/п

Назва праці

Назва видання та його вихідні відомості, що дозволяють ідентифікувати та відрізняти це видання від усіх інших

Кількість друкованих аркушів

Прізвища

співавторів

1

2

3

4

5

  1.          

Статеві аспекти участі мелатоніну в регуляції ритму серця при пошкодженні адреналіном

Клін. та експер. патологія. – 2013. – Т. ХІІ, № 4 (46). – С. 126-129.

4

проф.

Хара М.Р., Головецька З.С.,

Шкумбатюк О.В.

  2.          

Роль мелатоніну у холінореактивності міокарда гонадектомованих щурів при пошкодженні адреналіном

Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2014. – Т. 2, № 2 (36-ІІ). – С. 21-26.

5

проф.

Хара М.Р.

  3.          

Характеристика степені пошкодження міокарда адреналіном у щурів різної статі залежно від тривалості спостереження та рівня статевих гормонів

 

Вісник морфології. – 2014. ‑ Т. 20, № 2, – С. 372-375.

 

4

проф.

Хара М.Р., Шкумбатюк О.В.

  4.          

Половые отличия обмена ацетилхолина в миокарде крыс при развитии некротического процесса на фоне мелатонина

Cовременные проблемы науки и образования. – 2014. ‑ № 6. – Режим доступа: http://www.science-education.ru/120-15452

6

проф.

Хара М.Р.,

Шкумбатюк Е.В.

  5.          

Перекисне окиснення ліпідів у міокарді при розвитку некротичного процесу на тлі мелатоніну та різної активності гонад

Клін. та експер. патологія. – 2014. – Т. ХІІI, № 4 (50).     C. 148–151.

4

проф.

Хара М.Р.

  6.          

Вплив мелатоніну на автономну регуляцію серцевого ритму щурів

Таврійський медико-біологічний вісник: матеріали VI конгресу патофізіологів України 3-5 жовтня 2012 р., Місхор, Крим – 2012. – Т. 15, № 3, ч.2 (59). – С. 389-390.

1

проф.

Хара М.Р.,

Головецька З.С.,

Шкумбатюк О.В.

  7.          

Роль мелатоніну в автономній регуляції серця щурів при розвитку адреналінового пошкодження залежно від статі

Здобутки клін. та експер. мед. / Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: науково-практична конференція, Тернопіль, 1-2 листопада 2012 р. : матеріали конф. – 2012. – № 2 (17). – С. 222.

1

проф.

Хара М.Р.,

Шкумбатюк О.В., Головецька З.С.

  8.          

Вплив гонадектомії на ступінь метаболічних порушень в міокарді при розвитку некротичного процесу на тлі мелатоніну

Матеріали XVII Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених, 22-23 квітня 2013р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 242.

1

-

  9.          

Залежність кардіопротекторного ефекту мелатоніну від рівня статевих гормонів

Бюллетень ХІІ чтения им. В.В. Подвысоцкого: сборник материалов научной конференции, 23-24 мая 2013 года. – Одесса: УкрНИИ медицины транспорта. 2013. С. 121-122.

1

проф.

Хара М.Р.

10.        

Роль статевих гормонів у холінергічній регуляції серця при розвитку некротичного процесу в міокарді на тлі мелатоніну

Здобутки клінічної і експериментальної медицини: збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції (Тернопіль, 18 червня 2013 року). – Тернопіль: Укрмедкнига,    2013. – С. 182-183.

1

проф.

Хара М.Р.

11.        

Роль статевих гормонів у здатності мелатоніну реалізувати кардіопротекторні ефекти

Український біофармацевтичний журнал: матеріали науково-практичної конференції «Сучасні проблеми біологічної хімії» 17-18 жовтня 2013 року, м. Харків. – 2013. – № 4 (27). – C. 38-39.

1

проф.

Хара М.Р.

12.        

Роль мелатоніну в регуляції ритму серця при пошкодженні адреналіном залежно від статі

Здобутки клінічної і експериментальної медицини: матеріали VІ науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» 31 жовтня-1 листопада 2013 року, м. Тернопіль. – 2013. – № 2 (19). – С. 292.

 

1

проф.

Хара М.Р.,

Шкумбатюк О.В., Головецька З.С.

13.        

Роль статевих гормонів у кардіопротекторних ефектах мелатоніну

Здобутки клінічної і експериментальної медицини: матеріали VІI науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», 30-31 жовтня 2014 року, м. Тернопіль. – 2014. – № 2 (21). – С. 276.

1

проф.

Хара М.Р.

Comments