Наукові публікації ас. Мартиць Ю.М.

Статті

1)                Порівняльна характеристика бруксизму у віковому аспекті / Мартиць Юрій // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології – 2014 - №1 – С. 83-86.

2)                Порівняння поширеності бруксизму між дітьми в періоді пізнього змінного прикусу та дорослими / Мартиць Юрій // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології – 2014 - №2 – С. 73-76

3)                Дрогомирецька М.С. Розповсюдженість бруксизму серед дорослого населення (частина I) / М.С. Дрогомирецька, Ю.М. Мартиць. // Вісник стоматології. – 2014. - №3. – С. 90-96.

4)                Дрогомирецька М.С. Розповсюдженість бруксизму серед дорослого населення (частина ІI) / М.С. Дрогомирецька, Ю.М. Мартиць. // Інновації в стоматології. – 2014. - №3(5). – С. 89-95.

5)               Порівняльний аналіз результатів лікування пацієнтів з дисфункцією СНЩС із застосуванням шин та міогімнастики / Ю.М. Мартиць. // Intermedical journal. – 2016. - №1(7). – С. 43-54.

6)                Martits Yu.M. The comparative analysis of masticatory muscles electromyographic activity in patients with orthodontic disorders and those with orthognatic bite / Yu.M. Martyts, I.R. Plavutska. // Клінічна стоматологія. – 2016. - №3. – с. 56-61.

Тези

1)           Дрогомирецька М.С. , Дослідження нічного бруксизму у дітей в період змінного прикусу з використанням Brux Checker / М.С. Дрогомирецька, Ю.М. Мартиць. // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасна ортодонтія – шлях професійного розвитку». – 2012. – №22.

2)            Мартиць Ю.М. Лікування ортодонтичної патології за допомогою елайнерів, виготовлених з використанням технології EASY ALIGN / Ю.М. Мартиць. // Матеріали 1-го Українського ортодонтичного конгресу «Новітні технології в стоматології», м. Київ. – 2013. – С. 94-96.

3)            Мартиць Ю.М. Дослідження ефективності протезування дефектів коронкової частини тимчасових молярів у дітей стандартними стальними коронками. / Ю.М. Мартиць. //, Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя» 27-28.09 2013р. м. Київ. – 2013. – С. 45-47.

4)            Мартиць Ю.М. Використання ортодонтичних мікроімплантів в процесі комплексної реабілітації стоматологічних пацієнтів / Ю.М. Мартиць. //, Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення» 4-6.10 2013р. м. Дніпропетровськ. – 2013. – С. 69-71.

5)            Мартиць Ю.М. Порівняння зручності застосування релаксуючих сплінтів з фіксацією на верхній та нижній зубні ряди / Ю.М. Мартиць. //, Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Медичні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» 18-19.10 2013р. м. Львів. – 2013. – С. 21-23.

6)            Мартиц Ю.М. Использовиние новейших технологий в лечении ортодонтических пациентов/ Ю.М. Мартиц.// Белорусский стоматологический конгресс 23-25.10 2013р. м. Минск. – 2013.

7)            Мартиць Ю.М. Порівняння зручності застосування релаксуючих сплінтів, виготовлених за стандартною технологією та з використанням технології CAD/CAM/ Ю.М. Мартиць. //, Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Медичні та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього» 01-02.11 2013р. м. Дніпропетровськ. – 2013. – С. 37-39.

8)            Мартиць Ю.М. Порівняльна оцінка ефективності різних методів гігієни ротової порожнини у ортодонтичних пацієнтів/ Ю.М. Мартиць. //, Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Нове у медицині сучасного світу» 15-16.11 2013р. м. Львів. – 2013. – С. 51-52.

9)            Мартиць Ю.М. Виявлення поширеності ортопедичної патології у ортодонтичних пацієнтів/ Ю.М. Мартиць. //, Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети сучасної медицини: теорія і практика» 22-23.11 2013р. м. Київ. – 2013. – С. 65-66.

10)        Мартиць Ю.М. Виявлення змін ступеню постурологічних порушень в процесі сплінттерапії / Ю.М. Мартиць. //, Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Медичні та фармацевтичні науки: стратегічні пріоритети розвитку та інноваційні рішення» 06-07.12 2013р., м. Дніпропетровськ. – 2013. – С. 70-71.

11)        Мартиць Ю.М. Аналіз зниження рівня бруксизма у дорослих пацієнтів при застосуванні пальцевого самомасажу з використанням діагностичних пластин BruxChecker / Ю.М. Мартиць. //, Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний вимір медичної науки та практики» 13-14.05 2016 р. м. Дніпропетровськ. – 2016. – С. 67-68.

12)        Мартиць Ю.М. Аналіз зниження рівня бруксизма у дорослих пацієнтів при застосуванні пальцевого самомасажу під контролем ЕМГ / Ю.М. Мартиць. //, Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я людини у сучасному світіЖ питання медичної науки та практики» 20-21.05 2016р. м. Одеса. – 2016. – С. 42-43.

13)        Мартиць Ю.М. Використання анкетування для аналізу зниження рівня бруксизма у дорослих пацієнтів при застосуванні пальцевого самомасажу / Ю.М. Мартиць. //, Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку медичних наук у ХХІ ст.» 27-28.05 2016р. м. Львів. – 2016. – С. 42-44.

14)        Мартиць Ю.М. «Зниження інтенсивності бруксизма у дорослих пацієнтів шляхом проведення пальцевого самомасажа» / Ю.М. Мартиць. //, Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Особливості модернізації предмету досліджень представників медичних наук» 03-04.06 2016р., м. Київ. – 2016. – С. 71-72.

Comments