Наукові публікації ас. Мисули Н.І.

1. Misula N. I. Changes in the mucosa of the mouth when modeling gastroduodenitis animals / N I Misula, O. V. Avdeyev // Journal of Health Sciences.2014. – Vol. 4, 11. – P. 33-40. 

2. Мисула Н. І. Зміни про- й антиоксидантної систем організму при корекції гінгівіту, викликаного експериментальним гастродуоденітом /Н. І. Мисула, О. В. Авдєєв // Клінічна стоматологія. - 2015. - № 1. - С. 52-56. 

3. Мисула Н. І. Зміни інтерлейкінового профілю та рівня імуноглобулінів у щурів із запальними захворюваннями слизової оболонки порожнини рота при різних видах лікування / Н. І. Мисула // Клінічна стоматологія, 2015. - № 3-4. - С. 7-11.

4. Мисула Н. І. Лікування запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота у тварин із гастродуоденітом / Н. І. Мисула // Вісник наукових досліджень, 2015. - № 3. - С. 104-106.

5. Мисула Н. І. Вікові зміни показників про- та антиоксидантної системи, ендогенної інтоксикації у пацієнтів із запальними захворюваннями слизової оболонки порожнини рота та супутнім гастродуоденітом / Н. І. Мисула, О. В. Авдєєв // Актуальні проблеми сучасної медицини, 2015. – т. №15. - Вип.3 (51), ч.2. - С.35-37. 

6. Cидлярук Н.І. Вплив комплексної терапії на показники індексної оцінки стану тканин пародонта / Н.І. Cидлярук, І.Р. Мисула // Здобутки клінічної та експериментальної медицини, 2016. - № 2. – с. 79 – 83

7. Cидлярук Н.І. Морфологічні зміни слизової оболонки порожнини рота експериментальних тварин при гастродуоденіті та вплив на них різних методів лікування / Н.І. Cидлярук, О. В. Авдєєв // Клінічна стоматологія, 2016. - № 2(15). - С. 4-7. 

8. Пат. на корисну модель № 98021 Україна, МПК G09B23/28, G01N33/48. Спосіб моделювання запальних процесів слизової оболонки порожнини рота / Мисула Н.І., Авдєєв О.В.; заявник і патентовласник: ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». –     № u 2014 12673 ; заявл. 25.11.2014 ; опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7. 

9. Гал. нов. № 521/1/14 Спосіб моделювання запальних процесів слизової оболонки порожнини рота / Авдєєв О.В., Мисула Н.І. // Укрмедпатентінформ, 2015. – Вип 1, Т. 2. – С. 312. 

10. Мисула Н.І. Обґрунтування застосування ксеноматеріалу при захворюваннях слизової оболонки порожнини рота у хворих із гастродуоденітом / Н.І. Мисула // ХVІІІ Міжнар. мед. конгрес студентів та молодих вчених, 28-30 квітня 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 172.

11. Мисула Н.І. Зміни активності перекисного окислення ліпідів в слизовій оболонці порожнини рота при моделюванні гастродуоденіту у тварин / Н.І. Мисула, Ю.І. Бондаренко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : VІІ наук.-практ. конф. «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», 30-31жовтня 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 253. 

12. Мисула Н.І. Ефективність лікування запальних захворювань СОПР при використанні ротокану та метрогілу-дента при експериментальному гастродуоденіті / Н.І. Мисула, О.В. Авдєєв // Клінічна стоматологія : VІ наук.-практ. конф. «Інновацйні технології в стоматології», 26 вересня 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 26. 

13. Мисула Н.І. Індексна оцінка стану пародонта та слизової оболонки порожнини рота у хворих на гастродуоденіт / Н.І. Мисула // Клінічна стоматологія : VІІ наук.-практ. конф. «Інновацйні технології в стоматології» : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 105-106.

14. Мисула Н.І. Стан про- та антиоксидантного захисту у пацієнтів із гастродуоденітом / Н.І. Мисула // VІІІ наук.-практ. конф. «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», 01-02 жовтня 2015 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 57-58.

15. Мисула Н.І. Дослідження ефективності медикаментозних середників для лікування слизової оболонки порожнини рота при гастродуоденіті/ Н.І. Мисула, О.В. Авдєєв, Н.С. Гутор // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» 20 березня 2015 р.: матеріали конф. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 113-114

Comments