Наукові публікації ас. Пинди М.Я.

Статті

1.  Терешина Т.П. Клиническая эффективность комплексной профилактики кариеса у 6-летних детей, проживающих в условиях дефицита фтора в питьевой воде/ Т.П.Терешина, М.Я. Пында //Медицинские новости.-2014.- №4.-С.77-78.

2.  Дєньга О.В. Поширеність і інтенсивність карієсу у дітей, які проживають в умовах дефіциту фтору в питній воді / О.В.Дєньга, М.Я.Пинда, В.В.Ковальчук // Вісник проблем біології і медицини.-2014.-Вип.2,Том3(109).-С.328-330.

3.  Пында М.Я. Влияние геохимических факторов на развитие кариеса зубов у 6-летних детей / М.Я. Пында, В.С. Иванов // Вісник стоматології.-2014.-№1.-С.81-84.

4.  Пинда М.Я. Епідеміологічні дослідження стану твердих тканин зубів у дітей дошкільного віку міста Тернополя / М.Я.Пинда  // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№2(14).-С.77-80.

5.  Пында М.Я. Влияние характера питания на развитие кариеса у детей М.Я.Пында // Український медичний стоматологічний альманах.-2014.- №2.-С.85-87.

 Тези

1.Пында М. Я. Эффективность комплексной профилактики кариеса у 6-летних детей, проживаючих в зоне гипофтороза / М. Я. Пында // Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 11-12 квітня 2014р.- Дніпропетровськ: Організація наукових медичних  досліджень «Salutem»,2014.-С.88.     

2.Пинда М.Я. Поширеність і інтенсивність карієсу у дітей, які проживають в умовах гіпофторозу / М.Я.Пинда  //  8 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених: матеріали конгресу, м. Тернопіль, 28-30 квітня 2014р.-Тернопіль:  ,2014.-С.174.

3. Пында М.Я. Показатели минерального гомеостаза полости рта у детей с высокой интенсивностью кариеса / М.Я.Пында // Пріоритети сучасної медицини: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 11 квітня 2014 р. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С.153-154.

Comments