Наукові публікації ас. Посоленик Л.Я.

Cтатті.

1.             Гнатюк М.С. Морфометрична оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій піднижньощелепної залози / М.С. Гнатюк, Л.Я. Посоленик, Л.В. Татарчук // Вісник наукових досліджень. – 2011, №1. – С. 73-75.

2.          Посоленик Л.Я. Вікові особливості морфогенезу піднижньощелепної слинної залози в нормі та при патології / Л.Я. Посоленик // Клінічна стоматологія. – 2011. - № 3. – С. 64-68.

3.         Посоленик Л.Я. Структурна перебудова піднижньощелепної залози при системній патології / Л.Я. Посоленик // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15, № 5. – С. 210-212.

4.             Гнатюк М.С. Структурно-функціональне дослідження особливостей вікової перебудови артерій підщелепної залози / М.С. Гнатюк, Л.Я. Посоленик // Медична хімія. – 2013. – Т. 15, № 2 (55). – С. 48-51.

5.             Гнатюк М.С. Особливості ремоделювання артерій піднижньощелепної залози в умовах пострезекційної артеріальної легеневої гіпертензії / М.С. Гнатюк, Л.Я. Посоленик, Л.В. Татарчук // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 4, Т. 1 (104). – С. 259-262.

6.     Гнатюк М.С. Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артеріального русла піднижньощелепної залози в умовах легеневої артеріальної гіпертензії / М.С. Гнатюк, Л.Я. Посоленик, Л.В. Татарчук // Український медичний альманах. – 2014. – Т. 17, № 3. – С. 23-25.

7.     Гнатюк М.С. Морфометрическая характеристика микрогемоциркуляторного русла поднижнечелюстной железы 6,5-7 месячных экспериментальных животных при пострезекционной легочной гипертензии / М.С. Гнатюк, Л.Я. Посоленик // Хирургия. Восточная Европа. – 2014. - № 4 (12). – С. 57-61.

8.       Посоленик Л.Я. Морфометрична оцінка вікової структурної перебудови мікрогемоциркулярного русла піднижньощелепної залози експериментальних тварин / Л.Я. Посоленик // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 3, Т. 1 (122). – С. 175-177.

9.           Посоленик Л.Я. Вікові структурні зміни в гемокапілярах піднижньощелепної залози при гіпертензії в малому колі кровообігу / Л.Я. Посоленик, М.С. Гнатюк, Л.В. Татарчук // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Т. 15, Вип. 3 (51). – С. 251-254.

Тези:

1.     Гнатюк М.С. Структурні інтра- та екстракардіальні зміни в організмі при дії хімічних факторів / М.С. Гнатюк, Л.В. Татарчук, Л.Я. Посоленик // Матеріали всеукраїнської науково – практичної конференції «Довкілля і здоров’я». – 2011. – С. 155.

2.     Посоленик Л.Я. Вікові особливості структурної перебудови мікрогециркуляторного русла піднижньощелепної залози / Лариса Посоленик, Людмила Татарчук, Юлія Ясіновська // ХV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – 2011. – С. 305.

3.     Посоленик Л.Я. Морфометрія в оцінці вікової структурної перебудови піднижньощелепної залози / Л.Я. Посоленик, М.С. Гнатюк // Науково – практична конференція "Інноваційні технології в стоматології". – 2011. – С. 5-6.

4.     Посоленик Л.Я. Структурні зміни венозного русла піднижньощелепної залози при резекції легень / Л.Я. Посоленик // XVI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – 2012. – С. 237.

5.     Гнатюк М.С. Особливості кількісної морфології артерій піднижньощелепної залози при дії на організм хлориду алюмінію / Л.Я. Посоленик, М.С. Гнатюк // Матеріали науково – практичної конференції «Довкілля і здоров’я». – 2012. – С. 105.

6.     Гнатюк М.С. Вікові особливості ремоделювання структур внутрішньочасточкових проток піднижньощелепної залози / М.С. Гнатюк, Л.Я. Посоленик // Матеріали науково – практичної конференції “Морфологія на сучасному етапі розвитку науки”. – 2012. – С. 64-65.

7.     Посоленик Л.Я. Структурна перебудова піднижньощелепної залози в умовах легеневої гіпертензії / Л.Я. Посоленик // Науково – практична конференція "Інноваційні технології в стоматології". – 2012. – С. 7-8.

8.     Посоленик Л.Я. Вікові зміни піднижньощелепної залози / Л.Я. Посоленик // XVIІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – 2013. – С. 282.

9.   Посоленик Л.Я. Особливості структурної перебудови піднижньощелепної залози в умовах пострезекційної легеневої гіпертензії / Л.Я. Посоленик, Л.В. Татарчук // IV всеукраїнська науково – практична конференція студентів та молодих вчених “Сучасні можливості стоматології”. – Український медичний альманах. – 2014. – Том 17, № 2. – С. 86.

10.   Гнатюк М.С. Морфометрична оцінка вікових структурних змін піднижньощелепної залози / М.С. Гнатюк, Л.Я. Посоленик // Клінічна стоматологія. – 2014. - № 3. – С. 109.

11.   Посоленик Л.Я. Особливості структурних змін ацинусів піднижньощелепної залози при легеневій гіпертензії / Л.Я. Посоленик, А.В. Копилова, М.О. Кондратова // Науково – практична конференція "Інноваційні технології в стоматології". – 2016. – С. 6.

 Патенти:

1.      Пат. № 97908 Україна, МПК G 09B 23/28. Спосіб фіксації та забору тканин піднижньощелепної протоки у експериментальних тварин / Гнатюк М.С., Татарчук Л.В., Посоленик Л.Я.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2014 11491; заявл. 22.10.14; опубл. 10.04.15, Бюл. № 7. (Здобувачем проведено експериментальні дослідження, здійснено аналіз результатів і оформлено заявку на вихід).

Comments