Наукові публікації ас. Видойник О.Я.

№№

пп

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

1

Вивчення мікробіоцинозу порожнини рота в осіб різних вікових груп і кліматичних умов проживання

 

друк.

Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. - 2010. - № 1. – С. 152.

(фахове видання)

1

Авдєєв О.В.,

Бегош  Є.Б.

2

Вивчення деяких представників мікрофлори ротової порожнини в студентів-іноземців ТДМУ

друк.

Матеріали наук.-прак. конф. “XIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених”.-Тернопіль, 2010.- с.177.

1

Авдєєв О.В.,

Бегош  Є.Б.

3

Спосіб моделювання пародонтита

друк.

Матеріали наук.-прак.конф. “Здобутки клінічної і експериментальної медицини”.-Тернопіль, 2011.- с.163.

1

Авдєєв О.В.

4

Клініко- епідеміологічне дослідження дітей із поєднаним перебігом  бронхіальної астми та атопічного хейліту

друк.

Матер. наук.- прак. конф.   Інноваційні технології в стоматології, –  Тернопіль, 2012. – С.73.

 

1

Немає

5

Деонтологічні аспекти професійного спілкування дитячого стоматолога

друк.

Мовна комунікація: наука, культура, медицина : наук. практ. конф. до 55-річчя ТДМУ ім. І. Я Горбачевського 9-10 жовтня 2012 р. : збірн. мат. конф. – Тернопіль, 2012. С. 146-147.

2

Гевкалюк Н. О.,

Лебідь О. І.,

Дуда К. М.

6

Эпидемиологические обследования детей с сочетанием течения бронхиальной астмы и атопического хейлита

друк.

Матеріали  II регіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю “Актуальные проблемы детской стоматологии и профилактики”-Хабаровск, 2012.-с.68-69.

 

2

Немає

7

Особливості стоматологічного статусу дітей, хворих на атопічну бронхіальну астму

друк.

Способи захисту та збереження здоров’я людини в сучасних умовах : наук. практ. конф. 23-24 жовтня 2012 р. : збірн. тез конф.Одеса. 2012. С. 25-26.

 

2

Немає

8

Антропогенетичний метод визначення спадкової схильності до розвитку атопічних уражень у дітей

друк.

Сучасна медицина : питання теорії та практики : наук. практ. конф. 14-15 грудня 2012 р. : збір. тез конф.Львів,  2012.С. 6-8.

 

3

Немає

9

Маніфестація алергічних уражень слизової оболонки порожнини рота при ГРВІ у дітей

друк.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання в лікуванні та профілактиці стоматологічних захворювань”.-Ужгород, 2013.-с. 34-36.

 

3

Гевкалюк Н. О.

10

Комбіновані ураження слизової оболонки порожнини рота при гострих респіраторних вірусних інфекціях у дітей, схильних до атопічних реакцій

друк.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності».-Дніпропетровськ, 2013.-с. 34-36.

 

3

Гевкалюк Н. О.

11

Стан неспецифічного імунітету слизової порожнини рота при гострих вірусних інфекціях респіраторного тракту у дітей з бронхіальною астмою

друк.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика ХХІ століття».-Київ, 2013.с.-35-37.

 

3

Гевкалюк Н. О.

12

Прояви уражень слизової оболонки порожнини рота при гострих вірусних інфекціях респіраторного тракту у дітей, хворих на бронхіальну астму

друк.

Матеріали міжнародного Конгресу наукового товариства творчої молоді «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації».-Донецьк, 2013.-с. 332.

1

Гевкалюк Н. О.

13

Прояви уражень слизової оболонки порожнини рота при гострих вірусних інфекціях респіраторного тракту у дітей, схильних до алергічних реакцій

друк.

Світ медицини та біології.-Полтава.-2013.-№2(38).- С.104-106.

(фахове видання)

 

3

Гевкалюк Н. О.

14

Ураження слизової порожнини рота при гострих респіраторних вірусних інфекціях у дітей, хворих на бронхіальну астму

друк.

Вісник стоматології.- Одеса.- №3(84). - 2013.- с.76-79.

(фахове видання)

 

4

Гевкалюк Н. О.

15

Прояви гострих респіраторних вірусних інфекцій слизової оболонки порожнини рота у дітей із обтяженим алергологічним анамнезом

друк.

Матеріали науково-практичної конференції “Інноваційні технології в стоматології”.- Тернопіль, 2013.-с.54.

 

1

Немає

16

Поражения слизистой оболочки полости рта при респираторных инфекциях у детей с отягощенным аллергологическим анамнезом

друк.

Актуальные проблемы стоматологии детского возраста: Сб. науч.статей III регион.  наук.-практ.конф. с междунар. участием по детской стоматологии, Хабаровск, 24-25 октября 2013. Хабаровск: Изд-во “Антар”, 2013.-с. 65-66.

 

2

Немає

17

Ураження слизової оболонки порожнини рота при гострих респіраторних вірусних інфекціях у дітей із обтяженим алергологічним анамнезом

друк.

Вісник наукових досліджень.- Тернопіль, 2013. -№ 2.- с. 31-32.

(фахове видання)

 

2

Немає

18

Динаміка змін продукції білків гострої фази запалення у дітей з стоматологічною захворюваністю на тлі бронхіальної астми

друк.

Медична хімія. – 2013. – Том 15, № 4(57). – С. 49-52.

 

(фахове видання)

 

3

Немає

19

Діагностична структура захворювань тканин пародонта у дітей, хворих на бронхіальну астму

друк.

Український стоматологічний альманах. – 2014. – № 2. – С. 79-81.

 

 (фахове видання)

 

3

Немає

20

Індексна оцінка гігієнічного стану порожнини рота у дітей, хворих на бронхіальну астму

друк.

Український медичний альманах. – 2014. – Том 17, № 3. – С. 7-9.

 

 (фахове видання)

 

3

Немає

21

Professional hygiene oral cavity : comfort before and after the procedure

друк.

The pharma innovation-journal. – 2014. – Vol. 2, № 11. – Р. 102-105.

 

(фахове видання)

 

4

Немає

22

Показники гомеостазу ротової порожнини у дітей зі стоматологічною захворюваністю на фоні бронхіальної астми

друк.

Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3(110). – С. 47-50.

 

(фахове видання)

 

4

Немає

23

 

Частота ускладнених форм та ступінь активності каріозного процесу у дітей, хворих на бронхіальну астму

друк.

Клінічна стоматологія. –Тернопіль. –2014. – № 3. – С. 101-102.

(фахове видання)

2

Авдєєв О.В.

24

 

Імунологічний та цитокіновий профіль у дітей з бронхіальною астмою за наявності стоматологічної захворюваності

друк.

ХVIII міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених 28-30 квітня 2014 р. : збірн. мат. конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. С. 180.

 

1

Немає

25

 

Імунологічні параметри ротової рідини у дітей зі стоматологічною захворюваністю на тлі бронхіальної астми

друк.

Здобутки клінічної і експериментальної медицини : наук.-практ. конф. 21 травня 2014 р. : збірн. мат. конф. – Тернопіль. – 2014. С. 68.

 

1

Немає

26

Periodontal status of children with bronchial asthma

друк.

19th Annual Congress of the European Association of Dental Public Health : 12-14 June Behavioral aspects of oral health, disease and interventions. – Sweden. – 2014. – P. 23-24.

2

Y. Bandrivsky

27

Клінічна ефективність лікувально-профілактичних заходів у дітей зі стоматологічними захворюваннями на фоні бронхіальної астми

друк.

Вісник проблем біології та медицини. – 2014. – Вип. 4, Том 4 (116). С. 321-323.

 

(фахове видання)

 

3

Авдєєв О.В.

28

Показники імунітету у слині дітей з бронхіальною астмою за наявності стоматологічної захворюваності залежно від віку

друк.

Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 1 (117). – С. 277-282.

 

(фахове видання)

5

Авдєєв О.В.

Стаханська О.О.

29

Особенности иммунологических показателей ротовой жидкости у детей со стоматологическими заболеваниями на фоне бронхиальной астмы

друк.

The interneational scientific associationScience & Genesis- Vienna (Austria).- 2015.- p.64-65.

 

2

Авдєєв О.В.

 

Comments