Наукові публікації доц. Бандрівського Ю.Л.

1. Бандрівський Ю.Л.  ВПЛИВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТАН РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ / Ю.Л. Бандрівський,  Н.Н. Бандрівська, Р.М. Свищ // Acta Medica Leopoliеnsia. – 2008. – С.112 – 114.

2. Bandrivska N.N. СLINICAL SYMPTOMATOLOGY OF  INFLAMMATORY PARODONTAL DISEASE  / N.N. BandrivskaY.L. Bandrivsky // Український медичний альманах. – 2008. – С.19-21.

3. Бандрівський Ю.Л. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТУ З СОМАТИЧНОЮ ПАТАЛОГІЄЮ / Ю.Л. Бандрівський, Н.Н. Бандрівська, О.В. Авдєєв // Галицький лікарський вісник. – 2008. – №4. – С.95 – 96.

4. Бандрівський Ю. Л. РОЛЬ ЯТРОГЕННИХ ФАКТОРІВ У РОЗВИТКУ ПАРОДОНТИТУ / Ю. Л. Бандрівський, О. О. Бандрівська, О. В. Авдєєв // Вісник наукових досліджень. – 2009. – №3. – С. 54–55.

5. Бандрівський Ю. Л. СУЧАСНІ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ МЕТОДИ В ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА / Ю. Л. Бандрівський, Н. Н. Бандрівська, О. В. Авдєєв// Вісник наукових досліджень. – 2009. – №2. – С. 3–4.

6. Бандрівський Ю. Л. СТАН ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ПРАЦІВНИЦЬ КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА / Ю. Л. Бандрівський // Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї охорони здоров'я Украни. – 2011. – № 2. – С. 13–15.

7. Бандрівський Ю. Л. ПОШИРЕНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА У ПРАЦІВНИКІВ КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА / Ю. Л. Бандрівський // Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї охорони здоров'я Украни. – 2011. – № 1. – С. 39–41.

8. Бандрівський Ю. Л. ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ПРАЦІВНИЦЬ КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА / Ю. Л. Бандрівський, Н. Н. Бандрівська // Імплантологія Пародонтологія Остеологія. – 2011. – № 2. – С. 87–89.

9. Пудяк В. Є. ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ХВОРОБ ПАРОДОНТА ТА ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ / В. Є. Пудяк, Ю. Л. Бандрівський, Н. Н. Бандрівська // Вісник наукових досліджень – 2011 – № 2. – С. 41–44.

10. Бандрівський Ю. Л. МІСЦЕВІ ЛІКУВАЛЬНІ ЗАХОДИ У ПРАЦІВНИЦЬ КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА, ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ / Ю. Л. Бандрівський, В. Є. Пудяк, М. М. Якимець // Клінічна стоматологія. – 2011. – № 1 – 2. – С. 15–18.

11. Бандрівський Ю. Л. РЕНТГЕНОМОРФОМЕТРИЧНІ ЗМІНИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ПРАЦІВНИЦЬ КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА, ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ / Ю. Л. Бандрівський // Вісник наукових досліджень. – 2011. – № 1. – С. 63–65.

12. Бандрівський Ю. Л. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОТОВОЇ РІДИНИ У ПРАЦІВНИЦЬ КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА / Бандрівський Ю. Л. // Медична хімія. – 2011. – № 1. – С. 111–114.

13. Бандрівський Ю. Л. МІКРОГЕМОДИНАМІКА ПАРОДОНТА ПРИ ГІНГІВІТІ / Ю. Л. Бандрівський, Н. Н. Бандрівська, О. В. Авдєєв // ІІІ (Х) з’їзд Асоціації стоматологів України 16-18 жовтня 2008 р. : мат з’їзду. – Полтава : Дивосвіт, 2008. – С. 122.

14. Бандрівський Ю. Л. МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ЗУБНОГО КАМЕНЮ У ПРАЦІВНИКІВ ЦЕМЕНТНОГО ВИРОБНИЦТВА, ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ / Ю. Л. Бандрівський, Н. Н. Бандрівська, О. О. Смоляк, О. В. Авдєєв // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : підсум. наук.-практ. конф. 4. червня 2009 р. : збірн. мат. конф. – Тернопіль, 2009. – С. 50–51.

15. Гевкалюк Н. О. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНДЕКСНИХ ОЦІНОК ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА ТА ІНТЕНСИВНОСТІ УРАЖЕНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА У ПРАЦІВНИКІВ ЦЕМЕНТНОГО ВИРОБНИЦТВА / Н. О. Гевкалюк, Ю. Л. Бандрівський, Н. Н. Бандрівська // Актуальні питання стоматології сьогодення : наук.-практ. конф. 19 листопада 2010 р. : збірн. мат. конф.– Тернопіль, 2010. – С. 12.

16. Черкашин  С.І., Сторожко  А.І., Смоляк  О.О., Бандрівський Ю.Л., ІНФОРМАТИВНІСТЬ УЗД  ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНИХ СУГЛОБІВ.  Матер. наук.-прак. конф. Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія.- Київ, 2008.-с.157-159.

17.Смоляк О.О., Сторожко А.І., Бандрівський Ю.Л. СТАН СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ПРИ ДИСТРОФІЧНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНИХ СУГЛОБІВ. Матер. наук.-прак. конф.Здобутки клінічної і експерементальної медицини.-Тернопіль, 2008.-с.74-75.

18. Черкашин С. І., Смоляк О. О., Бандрівський Ю.Л КЛІНІКО – ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ ЦЕЛЬ Т ПРИ ДИСТРОФІЧНО – ЗАПАЛЬНИХ УРАЖЕННЯХ СКРОНЕВО – НИЖНЬОЩЕЛЕПНИХ СУГЛОБІВ.  Матер. наук.-прак. конф. Здобутки клінічної і експерементальної медицини.-Тернопіль, 2009.-с 79-80

19. Нечай О. Р. , Бандрівський Ю. Л., Гнідь Р. М., Бандрівська Н. Н.

НЕСПЕЦИФІЧНІ АДАПТАЦІЙНІ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ В ПРАЦІВНИКІВ СІРЧАНОГО ВИРОБНИЦТВА, ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ  Вісник наукових досліджень.- Тернопіль – 2012 – № 3. – С. 55–44.

20. Бандрівський Ю. Л. ЩІЛЬНІСТЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ПРАЦІВНИЦЬ КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ПРИ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОМУ ПАРОДОНТИТІ. Український морфологічний альманах. -2011 – Том 9, - № 1. – с. 3 – 4.

21.Якимець М. М. НОВИЙ ПОГЛЯД НА ПРОФІЛАКТИКУ ТА ЛІКУВАННЯ ГРИБКОВИХ УРАЖЕНЬ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ (огляд літертури) / Якимець М. М., Бойків А. Б., Бандрівський Ю. Л. //, Клінічна стоматологія, Тернопіль, 2011, № 4, - с. 46 – 51.

22. Бандрівський Ю. Л. МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ЗУБНОГО КАМЕНЮ У ПРАЦІВНИКІВ КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА, ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ / Ю. Л. Бандрівський,  Захарків О. Р. // Клінічна стоматологія, Тернопіль, 2011, № 4. – С. 15–17.

23. Марков А.В. МЕТОДИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ ЛІКАРЯМИ-ІНТЕРНАМИ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ФПДО /Шевченко Ж.М.,  Бандрівський Ю.Л.,  Мрочко О.І. //, Медична освіта, Тернопіль, 2012. – с. 24 – 26.

24. Бандрівський Ю.Л. РОЛЬ ПЕРОКСИДНОЇ ОКСИГЕНАЦІЇ ЛІПІДІВ У РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЇ ПАРОДОНТУ / Бандрівський Ю.Л. //, Медична хімія, Тернопіль, 2012, № 4, - с. 139 – 143.

25. Нечай О. Р. , Бандрівський Ю. Л., Гнідь Р. М. ВПЛИВ НЕГАТИВНИХ ВИРОБНИЧИХ ЧИННИКІВ НА ПОКАЗНИКИ СТАНУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї охорони здоров'я Украни. Тернопіль – 2013. – №. 1 – С. –46 – 48 .

26. Бандрівський Ю. Л. ІНТЕГРАЛЬНІ БІОФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОТОВОЇ РІДИНИ У ОСІБ З СТОМАТОЛОГІЧНОЮ ЗАХВОРЮВАНІСТЮ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ / Бандрівський Ю.Л. //, Клінічна та експерементальна патологія., Чернівці –  2013, № 3 , - с. 61 – 64/

27. Бандрівський Ю. Л., ДИНАМІКА ПОРУШЕННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ПРАЦІВНИЦЬ КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА, ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ / Стаханська О. О.//, Матер. наук.-прак. конф.           Інноваційні технології в стоматології, –  Тернопіль, 2013. – с. 86- 87.

28. Бандрівський Ю. Л. ВМІСТ ЦИТОКІНІВ ТА С-РЕАКТИВНОГО ПРОТЕЇНУ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ПРАЦІВНИКІВ СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА З ЗАПАЛЬНО-ДИСТРОФІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ТКАНИН ПАРОДОНТА. / Мрочко О. І., Бандрівська Н. Н. //, Медична хімія, Тернопіль 2013. – с.81 – 84.

29. Бандрівський Ю. Л.  ОСТЕОТРОПНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ / Бандрівський Ю. Л. // Вісник наукових досліджень, Тернопіль, 2013. № 2 – с. 7 – 8

30. Н. Н. Бандривская  ФИЗИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА, РАБОТАЮЩИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СПИРТА / Мрочко О.І., Бандрівський Ю.Л. //,"Медицина труда и промышленная экология" Москва, 2014. – с. 31 – 34.

31. Бандрівський Ю. Л. ОСОБЛИВОСТІ HLA – АНТИГЕНІВ  ТА ЇХ АСОЦІАТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ З ПРОЗАПАЛЬНИМИ ЦИТОКІНАМИ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ. /  Бандрівська Н. Н., Віноградова О. М.// Вісник проблем біології і медицини, Полтава, 2014, Випуск 2, том 1, с. 62 – 65.

32. Бандрівський Ю. Л. ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ В УКРАЇНСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ /  Бандрівський Ю. Л. // Вісник проблем біології і медицини, Полтава, 2014, Випуск 3, том 2, с. 50 – 53.

33. Bandrivsky Yuriy  PERIODONTAL STATUS OF CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA. / Vydoynyk O. J.//  Annual Congress of the European Association of Dental Public Health 12th - 14th June, 2014 Conference Centre Wallenberg, Gothenburg, Sweden, р. 23 – 24.

34. Бандрівський Ю. Л. СТАН ОРГАНІВ ПОРОЖНИНИ РОТА ПРИ ДЕСТРУКТИВНО – ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ГАСТРОДУОДЕАЛЬНОЇ ЗОНИ/ Бандрівська О. О., Бандрівська Н.Н. // Клінічна стоматологія, Тернопіль, 2014, № 2. – С. 12–16.

35.  Дутко Х. О. ЛІКУВАЛЬННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ В ПРАЦІВНИЦЬ КОНДИТЕРСЬКОГО  ВИРОБНИЦТВА. /Бандрівський Ю.Л.//  Матер. наук.- прак. конф.   Інноваційні технології в стоматології, –  Тернопіль, 2014. – с.37 – 39.

36. Бандрівський Ю. Л. ІНДЕКС СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ТА ДЕОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІВ / Бандрівський Ю. Л. // Вісник проблем біології і медицини, Полтава, 2014, Випуск 4 , том 2, с.  300 – 303.

37. Бандрівська О. О. СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЧНИХ ТА СТРУКТУРНИХ ПОРУШЕНЬ У МІОКАРДІ ЩУРІВ ПРИ РОЗВИТКУ ДІАБЕТИЧНОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ./Бандрівський Ю.Л., Дутко Х. О. //  Матер. наук.- прак. конф.   Інноваційні технології в стоматології, –  Тернопіль, 2014. – с.24 – 25.

38. Швець І. Є. ДИНАМІКА МЕТАБОЛІЧНИХ ЗМІН У ТКАНИНАХ ПАРОДОНТА ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН / Швець І. Є., Бандрівський Ю. Л. // Клінічна та експерементальна патологія., Чернівці –  2014, том 13, № 4, с.158–161

39. Швець І. Є ВИДОВИЙ СКЛАД АНАЕРОБНОЇ МІКРОФЛОРИ ЯСЕННИХ БОРОЗЕН ТА ПАРОДОНТАЛЬНИХ КИШЕНЬ У ХВОРИХ З ЗАПАЛЬНО-ДЕСТРУКТИВНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ТКАНИН ПАРОДОНТА НА ФОНІ ПАТОЛОГІЇ ОРГАНІВ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ /Швець І. Є., Бандрівський Ю. Л. // Вісник проблем біології і медицини, Полтава, 2014, Випуск 4, том 4, с.309–312.

40. Бандрівський Ю.Л. ЗМІНИ МАРКЕРІВ КІСТКОВОГО РЕМОДЕЛЮВАННЯ СИРОВАТКИ КРОВІ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ, АСОЦІЙОВАНІ З ГРУПОВОЮ ПРИНАЛЕЖНІСТЮ КРОВІ / Авдєєв О.В.// Матер. наук.- прак. конф  Міжнародні стандарти профілактики та лікування і їх впровадження в практику лікаря-стоматолога Київ, 2015, опубліковані в Новини стоматології № 4, с 99 – 100.

41. Бандрівський Ю. Л. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ ЗІ ЗАСТОСУВАННЯМ "PERIO CHIP / Кардашевська О.І. Пупін Т.І., Виноградова О. М., Бандрівська Н.Н.// // Вісник проблем біології і медицини, Полтава, 2015, Випуск 4, том 2, с.375–377.

42. Bandrivsky Y. L BIOLOGICAL VARIATION INDICES OF PROTEIN METABOLISM OF ORAL FLUID AND BLOOD SERUM IN PATIENTS WITH GENERALIZED PERIODONTITIS WITH DIFFERENT BLOOD GROUP MEMBERSHIP /Bandrivska O. O.,Bandrivska N. N// Abstracts for pre-selection for

the RECOOP Annual Scientific Review CMJ April issue in 2016

43. Бандрівський Ю. Л.  РІВЕНЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ПАРОДОНТИТОМ І РІЗНОЮ ГРУПОВОЮ ПРИНАЛЕЖНІСТЮ КРОВІ / Бандрівський Ю. Л., Бандрівська О.О.// Клінічна стоматологія, Тернопіль, 2016, № 2. – С. 36–38.

44. Михайлюк В. М., РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ У СТУДЕНТІВ ДВНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕР- СИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ» /Михайлюк І. А., Бандрівський Ю. Л., Стець В. А.// Матер. наук.- прак. конф.   Інноваційні технології в стоматології, –  Тернопіль, 23 вересня 2016. 85-86

45. Бандрівський Ю. Л. ВАРІАЦІЇ ПОКАЗНИКІВ БІЛКОВОГО МЕТАБОЛІЗМУ В ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ іЗ РІЗНОЮ ГРУПОВОЮ ПРИНАЛЕЖНІСТЮ / В. М.Михайлюк, Х. О. Дутко .// Матер. наук.- прак. конф.   Інноваційні технології в стоматології, –  Тернопіль, 23 вересня 2016. с. 85-86

46. Бандрівський Ю. Л. КОМБІНОВАНА ІНДЕКСНА ОЦІНКА ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ІЗ РІЗНОЮ ГРУПОВОЮ НАЛЕЖНІСТЮ КРОВІ / Виноградова О. М., Бандрівська О. О. // Клінічна та експерементальна патологія., Чернівці –  2016, том 15, № 3, с.12–15.

47.Бандрівська О.О. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ШИНУВАННЯ ЗУБНИХ РЯДІВ ДЖГУТОМ З ТИТАНОВОЇ НИТКИ ПРИ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОМУ ПАРОДОНТИТІ У ОСІБ З РІЗНОЮ ГРУПОВОЮ ПРИНАЛЕЖНІСТЮ КРОВІ. / Бандрівський Ю.Л.// Матер. наук.- прак. конф. З міжнародною участю Львівська школа ортопедичної стоматології: традиції здобутки та перспективи, - Львів 2016, с. 11

Comments