Наукові публікації доц. Михайлюка В.М.

1.     Особливості холінергічної регуляції серця щурів при експериментальному гіпотиреозі залежно від статі / М. Р. Хара, В. М. Михайлюк // Здобутки клін. і експер. мед.: Збірник матеріалів конференції. м. Тернопіль, 9 червня 2011 року. – 2011. – С. 155.

2.     Статеві відмінності автономної регуляції серця при експериментальному гіпотиреозі / Михайлюк Віталій // XV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. Всеукраїнська науково-практична конференція: Матеріали конференції 27-29 квітня 2011 року. – 2011. – С. 274.

3.     Вплив недостатності гормонопродукуючої функції щитовидної залози на енергоутворення та ліпопероксидацію в міокарді щурів різної статі / Михайлюк В. М. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Медична наука-2011» (Полтава, 29-30 листопада 2011 року). – 2011. – C. 66

4.     Особливості регуляції та метаболізму серця тварин різної статі в динаміці розвитку гіпотиреозу / М. Р. Хара, В. М. Михайлюк // Здобутки клін. і експер. мед.: Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів”  10-11 листопада 2011 р. – 2012. – №1. – С. 201.

5.     Характеристика функціональних та метаболічних процесів в міокарді щурів різної статі при експериментальному гіпотиреозі / М. Р. Хара, В. М. Михайлюк // ХІ чтения им. В. В. Подвысоцкого: Бюллетень материалов  научной конференции (24-25 мая 2012 года). – Одесса: УкрНИИ медицины транспорта, 2012. – С. 144-145.

6.     Хара М. Р. Роль статевих гормонів у вегетативній регуляції серця щурів з гіпотиреозом / М. Р. Хара, В. М. Михайлюк // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2 (67). – С.103-105.

7.     Статеві відмінності функціональних та метаболічних змін в міокарді при експериментальному гіпотиреозі / Михайлюк В. М. // Матеріали   ІV (66-й) Міжнародного науково-практичного конгресу студентів і молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», 17-19 жовтня 2012, Київ // Український науково-медичний молодіжний журнал – 2011. – №1. – С. 485-486.

8.     Михайлюк В. Вплив замісної гормонотерапії на стан ліпопероксидації та активність процесів енергоутворення в міокарді тварин з гіпотиреозом // Матеріали XVI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (23-25 квітня 2012 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 193.

9. Хара М. Р. Статеві відмінності структурних та метаболічних порушень в міокарді щурів з гіпотиреозом / Матеріали V Науково-практичної конференції Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм” (1-2 листопада 2012 року). – Тернопіль) М. Р. Хара, В. М. Михайлюк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 2(17). – С.220.

10. Хара М. Р. Чутливість холінергічних рецепторів серця самців і самок щурів з гіпотиреозом при дефіциті статевих гормонів / М. Р. Хара, В. М. Михайлюк // (Таврійський медико-біологічний вісник. – 2012. – Том 15, № 3 (59), ч.1. – С.368-371.

11. Хара М. Р. Стан автономної регуляції серця та чутливість міокардіальних холінорецепторів в динаміці розвитку гіпотиреозу у щурів різної статі / М. Р. Хара, В. М. Михайлюк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – № 1(14). – С.103-107.

12.  Хара М. Р. Статеві відмінності метаболічних змін в міокарді щурів з експериментальним гіпотиреозом, викликаних гонадектомією та корегованих замісною / М. Р. Хара, В. М. Михайлюк // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т. XI, № 2 (40). – С.152-158.

13.  Хара М. Р. Статеві особливості метаболічних змін у міокарді тварин з експериментальним гіпотиреозом / М. Р. Хара, В. М. Михайлюк //  Медична хімія. – 2011. – Том 13, № 3 (48). – С.36-40.

14. Хара М.Р. Статеві відмінності функціональних та структурних порушень в міокарді щурів з гіпотиреозом / М. Р. Хара, С.І. Павлович, В.М. // Фізіологічний журнал. - 2013. – Том 59, № 2. – С.18-22.

15.  Михайлюк В. Реакція серця самців і самок щурів з гіпотиреозом на подразнення блукаючого нерва / Здобутки клін. і експер. мед.: Матеріали VI науково-практичної конференції “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм”  31 жовтня -1 листопада 2013 р. – 2013. – №2. – С. 266.

16. Михайлюк І.А. Динаміка показників цитолізу в умовах раннього періоду травматичної хвороби після скелетної, черепно-мозкової травми та їх поєднання / І.А.Михайлюк, А.А.Гудима, В.М.Михайлюк // Вісник наукових досліджень. – 2015. - №1. – С.120-122

17. Михайлюк І.А. Антиоксидантно-прооксидантний баланс у тканині печінки в динаміці скелетної, черепно-мозкової травми та їх поєднання у період ранніх проявів травматичної хвороби /І.А.Михайлюк, В.М.Михайлюк // Медична хімія. – 2015. – Том 17, № 1 (62). – С.42-46

18.  Михайлюк І.А. Стан жовчовидільної функції печінки в умовах краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою / І.А.Михайлюк, А.А.Гудима, В.М.Михайлюк // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Випуск 2, Том 3 (120). – С. 182-186.

 

Comments