Наукові публікації доц. Пудяка В.Є.

 

№ п/п

Назва роботи

Харак-тер роботи

Вихідні дані

Обсяг
стор.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

 

I.                  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РОБОТИ, ОПУБЛІКОВАНІ ДО ЗАХИСТУ КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ.

 

 

1.

Клініко патогенетичне обґрунтування використання препарату «Куріозин» в комплексному лікуванні постекстракційних альвеолітів.

Друко-вана

Матеріали конференції молодих вчених  – 2007. – Т. 11, № 3. – С. 34-35.

2

Черкашин С.І.

2.

Прогноз і профілактика постекстракційних альвеолітів

Друко-вана

Матеріали науково-практичної  конференції «Нові технології в стоматології»  2008 р. –Т. 11. – № 3. – С. 61-66.

5

Черкашин С.І.

3.

Прогностичні ознаки розвитку постекстракційного альвеоліту

Друко-вана

Вісник наукових досліджень. – 2009. – №3(56). – С. 62-64. (фахове видання)

3

Черкашин С.І.

4.

Особливості протезування бюгельними протезами         (огляд літератури)

Друко-вана.

Клінічна стоматологія. – 2011. – №4. – С. 36-38. (фахове видання)

3

Гасюк П.А.,

Росоловська С.О.

 

5.

Імунологічні аспекти хвороб пародонта та внутрішніх органів  

Друко-вана

Вісник наукових досліджень –  2011.

№ 2(63). – С. 41-44. (фахове видання)

4

Бандрівський Ю. Л.,

Бандрівська Н. Н.

6.

Парадонтологічний статус працівників зайнятих у виробництві побутової хімії

Друко-вана

Вісник стоматології  –  2011 – №4(77). – С. 8-9. (фахове видання)

2

Кулигіна В.М

7.

Стан гігієни порожнини рота у працівників зайнятих у виробництві товарів побутової хімії

Друко-вана

 Вісник соціальної гігієни. – 2011. – №4. – С. 35–37. (фахове видання)

3

-

 

 

      

8.

Місцеві лікувальні заходи у працівниць кондитерського виробництва, хворих на генералізований парадонтит

Друко-вана

Клінічна стоматологія. – 2011. – № 1-2. – С. 15-18. (фахове видання)

4

Бандрівський Ю. Л.,

Якимець М. М.

9.

Інтегральні показники гіпоксії у працівників виробництва побутової хімії, хворих на генералізований пародонтит

Друко-вана

Інноваційні технології в стоматології: наук.-практ. конф. 21 жовтня 2011р. : збірн. мат. конф. – Тернопіль, 2011. – С. 54-55.

2

Бандрівська Н. Н.

 

 

 

 

             

19

Особливості протезування бюгельними протезами (огляд літератури)

Друко-вана

Клінічна стоматологія. – 2011. – №4. – С. 36-38.

3

Гасюк П.А.,

Росоловська С.О.

11.

Результати дослідження окремих показників перикисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у працівників виробництва побутової хімії, хворих на генералізований пародонтит

 

Друко-вана

Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – №4. Т1. – С. 262-264.     (фахове видання)

3

-

 

12.

Дані імуномікробіоценозу у працівників виробництва побутової хімії, хворих на генералізований пародонтит

Друко-вана

Вісник стоматології. – 2012. – №4 (77). – С. 39-42.     (фахове видання)

4

-

 

13.

Показатели иммуномикробиоценза у больных генерализованым пародонтитом, занятых на производстве бытовй химии

Друко-вана

Актуальные прблемы стоматологии: междунар. науч.-практ. конф. 8 ноября 2012 р.: збірн. мат. конф.– Бухара, Узбекистан 2012. – С. 107-108.

 

2

Сулейманов С.Ф.,

Нурова Ш.Б., Ибрагимова Ф.Б.

14.

Роль гемомікроциркуляторного русла другого рівня, власної пластинки ясен людини при катаральному гінгівіті.

Друко-вана

Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів: наук.-практ. конф. 1-2 листопада 2012 р.: Здобутки клінічної і експерементальної медицини.– Тернопіль, 2(17) 2012. – С. 169.

1

Гасюк Н.В., Герасименко

С.Б.

15.

Гістоструктурa емалево-дентиної межі пришийкової ділянки зубів при поверхневому та середньому каріесі

 

Друко-вана

Український стоматологічний альманах. – 2012. – № 3. С. 4-6. (фахове видання)

3

Гасюк П.А., Придруга С.М.

16.

Ультраструктурные особенности строения пучков эмалевых призм зубов человека

Друко-вана

Актуальные проблемы стоматологии: сборник Республиканской научно-практической конференции с международным участием. – Бухара, 2012. – С. 30-31.

2

Гасюк П.А.,

Гасюк Н.В

 

II.               НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РОБОТИ, ОПУБЛІКОВАНІ ПІСЛЯ ЗАХИСТУ  КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ.

 

 

17.

Клиническая эффективность препарата «Бактулин» в комплексном лечении больных с дистрофически-воспалительными процессами в пародонте

Друко-вана

Dental science and practice. – 2014. –№1. – С. 17-21.

5

Мачоган В.Р.,

Стаханська О.О.

18.

Морфофункфіональна         характеристика епітелію слизової оболонки спинки язика щурів в нормі.

Друко-вана

Вісник проблем біології і  медицини. – 2014 – №2. – С. 134-137. (фахове видання)

4

Семенова А.К., Гасюк Н.В., Стаханська О.О.

19.

Епімікроскопічні особливості будови емалево-дентинної межі та інтерглобулярного дентину великих та малих кутніх зубів у віковому аспекті

Друко-вана

Інновації в стоматології. – 2014. – №2. – С. 96-97.

(фахове видання)

2

Гасюк П.А.,

Воробець А.Б.

 

20.

Особенности комплексного лечения воспалительных заболеваний пародонта

Друко-вана

Теоретические и организационные вопросы совершенствования системы формирования здорового образа жизни в общественном здравоохранении республики Казахстан. – 2014. – №3. – С. 23-25. (фахове видання)

3

-

21.

Особливості клінічних аспектів лікування пацієнтів із протезними стоматопатіями

Друко-вана

Вісник наукових досліджень. – № 4(77). – С. 88-89. (фахове видання)

2

-

22.

Features complex treatment of inflammatory periodontal diseaese

Друко-вана

Вестник Алматинского государственного института усовершенствования врачей. –  2014. – № 4. – С. 52-55. (фахове видання)

4

-

23.

Особенности морфологических изменений твёрдых тканей при окклюзионном истирании зуба

Елект.

Электронный математический 

и медико-биологический журнал

«Математическая морфология». – 2015.№1. Т14. (фахове видання)

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Вплив базисних стоматологічних пластмас на гематолітичні показники крові тварин

Друко-   вана

Клінічна стоматологія. – 2015. – №1. – С. 21-23. (фахове видання)

3

Мачоган В.Р.,

Мачоган Р.Р.

 

 

 

III. ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОБОТИ (ЗА ПЕРІОД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ).

 

25.

Інформаційні технології як один із методів стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів-медиків

Друко-вана

Кредитно-модульна система організації  навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному)навчальних закладах України на новому етапі. – Ч-І: матеріали X ювілейної Всеукраїнської  навчально-наукової конференції з міжнародною участю. –

Тернопіль 2013. –  С.244-245.

2

Гасюк П.А.,

Гасюк Н.В.,

Щерба В.В.,

Крупей В.Я.

26.

Впровадження нових технологій у навчальний процес – запорука якісної підготовки лікарів-стоматологів в умовах європейської інтеграції

Друко-вана

Європейський вибір – невід`ємна складова розвитку вищої медичної освіти України:  матер. навчально-методичної конференції. – Полтава, 2013. –  С.31-32.

2

Гасюк П.А.,

Кіндій Д.Д.,

Гасюк Н.В.

 

27.

Особливості застосування електронних засобів у проектуванні навчального процесу на кафедрі ортопедичної стоматології

Друко-вана

Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації  навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному)навчальних закладах України. – Ч-ІІ: матеріали Всеукраїнської  навчально-наукової конференції з міжнародною участю. –

Тернопіль 2014. –  С.66-67.

2

Гасюк П.А.,

Росоловська С.О.,

Щерба В.В.,

Бандрівська О.О.

 

 

 

28.

Application modern innovative technologies for desingn educational process of dentists

 

Друко-вана

The Uniti of science  - 2015. - №2. – P.26-28

3

Гасюк П.А.,

Скакун Л.М.,

Мачоган В.Р.,

Брехлійчук П.П.

 


Comments