Наукові публікації проф. Н.О. Гевкалюк

1.                  Гевкалюк Н.О. Чи солодко, коли зуб болить? /Медик Прикарпаття: Івано-Франківськ, 25.06.1991. –С.4.

2.  Гевкалюк Н.О., Кіндрат Г.В., Березовський Ю.И. та ін. Аналіз мікроядер слизової оболонки порожнини рота у дітей для оцінки цитогенетичного ефекту забрудників зовнішнього середовища /XVII обласна наукова конференція молодих вчених медиків: Тези доп.-Ів.-Франк.,1992.-С.16.

3.    Казакова Р.В., Гевкалюк Н.О., Лучинський М.А. та ін. Шляхи оптимізації навчання субординаторів на кафедрі стоматології дитячого віку /Питання медичної педагогіки: Тези доп. Учбово-медичної конференції МОЗ України, Тернопіль, 1992.-С.32.

4.    Кононенко Ю.Г., Кириленко І.І., Гевкалюк Н.О. та ін. Шляхи оптимізації підготовки лікарів-інтернів стоматологів загального профілю /Питання медичної педагогіки: Тези доп. Учбово-медичної конференції МОЗ України,Тернопіль 1992.-С.45.

5.    Казакова Р.В., Гевкалюк Н.О., Білищук М.В. Хронометраж у виробленні практичних навиків студентів у дитячій стоматології /Актуал.пит. стоматології дитячого віку і ортодонтії: Мат.доп. респ.наук.конф., Полтава 1993.-С.20-21.

6.   Казакова Р.В., Годованець Л.В., Гевкалюк Н.О. та ін. Ситуаційні задачі з терапевтичної стоматології і стоматології дитячого віку /Під ред. доц. Петраш Н.В.-Івано-Франківськ, 1994.-50с.

7.    Казакова Р.В., Лучинський М.А., Гевкалюк Н.О. та ін. Ситуаційні задачі по дитячій стоматології /Під ред. доц. Казакової Р.В. -Івано-Франківськ, 1994.-88с.

8.    Музиченко Н.І., Кордіс М.С., Коцюбинський І.П., Кириленко І.І., Гевкалюк Н.О., Лазарук Т.В. Застосування сорбентів в профілактиці одонтогенної інфекції //Актуальні проблеми хірургічної стоматології: зб. наук, праць.-Івано-Франківськ.-1995.-С.82-83.

9.    Коцюбинський І.П., Гевкалюк Н.О., Музиченко Н.І., Лазарук Т.В. Обгрунтування розширення показань до хірургічної санації при лікуванні хронічних періодонтитів тимчасових зубів //Актуальні проблеми хірургічної стоматології (помилки і ускладнення): Зб. Наук. праць.- Івано-Франківськ, 1995.-С. 78-79.

10.     Гевкалюк Н.О. Залежність захворюваності дітей гострим герпетичним стоматитом від групи крові /Збірник наукових праць, присвячений 50-й річниці з часу заснування ІФДМА (Під ред. проф. Нейка Є.М., Івано-Франківськ, 1995. - С. 36.

11.  Кириленко І.І., Гевкалюк Н.О. Поєднані герпетичні та кандідозні пораження слизової оболонки порожнини рота у дітей //Вісник стоматології.-1996, №4, с.306-308.

12.  Гевкалюк Н.О., Кириленко І.І. Виявлення ядерець в лімфоцитах периферичної крові дітей, хворих гострим герпетичним стоматитом //Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини на сучасному рівні: Мат. доп. наук.конф., Полтава, 1996.-С.72-73.

13.  Гевкалюк Н.О., Казакова Р.В. Функціональна активність лімфоцитів периферичної крові дітей із стоматологічними захворюваннями //Сучасні проблеми стоматології: Мат. доп. міжнар. Наук. конф., Львів, 1996. - С.23-24.

14.  Казакова Р.В., Гевкалюк Н.А. Моноцитограмма как прогностический тест тяжести  течения стоматологических заболеваний у детей //Сб. докл. междунар. конф. „Стоматология и здоровье ребенка", Москва, 24-25 окт.1996.-Россия, М.,1996. - С. 59 - 60.

15.  Казакова Р.В., Гевкалюк Н.О., Кіндрат Г.В. Послідовність викладання дитячої стоматології в інтернатурі // Актуальні проблеми медичної та фармацевтичної освіти в Україні: Тези доп. наук.-метод. конф., Львів, 1996.-С353.

16.  Гевкалюк Н.О., Кириленко І.І., Фоменко Л.П. Вірусно-бактеріальне ураження слизової оболонки порожнини рота у дітей //Основні стоматологічні захворювання, їх профілактика та лікування: Мат. доп. Всеукр. наук. -практ. конф. лікарів-стоматологів. - Полтава. -1996. - С. 64-65.

17.  Гевкалюк Н.О., Казакова Р.В. Досвід лікування важкої форми гострого герпетичного стоматиту у дітей раннього віку //Сучасні аспекти невідкладної медичної допомоги.  Мат.  ювілейної наук.-практ.конф., Львів, 1997.-С.40-41.

18.  Гевкалюк Н.О. Епідеміологічні аспекти гострого герпетичного стоматиту у дітей //Галицький лікарський вісник. - Івано-Франківськ. - 1997. - Т.4, №2. -С. 46-48.

19.  Клименко А.О., Гевкалюк Н.О. Стан деяких малопротеїдів при гострому герпетичному стоматиті у дітей //Наукові записки з питань медицини, біології, хімії, аграрії та сучасних технологій навчання. Вип.1. //Під. ред. акад. д.м.н. Федонюка Я.І., Київ, 1997. - С. 239-240.

20.  Лучинський М.А., Казакова Р.В., Гевкалюк Н.О., Білищук М.В. Рівень санітарної  культури  дітей  Івано-Франківської  області //Акт  проблеми стоматології - Нові методики та технології: Мат. доп. міжнар. наук. конф., Львів, 1998. -С.91-92.

21. Казакова Р.В., Гевкалюк Н.О. Деякі методологічні принципи викладання дитячої стоматології в інтернатурі //Галицький лікарський вісник. -Івано-Франківськ.- 1998.-  №1.-С. 14-15.

22.  Казакова Р.В., Гевкалюк Н.О., Лучинський М.А., Воляк М.Н., Білищук М.В. Визначення оцінки ефективності санітарно-просвітницької роботи у викладанні профілактики стоматологічних захворювань /Проблеми підгот. медич. та фармац. кадрів в Україні: Мат. доп., Полтава. - 1998. - С. 235 - 236.

23.  Гевкалюк Н.О., Казакова Р.В., Рожко М.М., Годованець Л.В.  Шляхи покращення якості післядипломного навчання лікарів //Вопросы эксперим. и клинич. стоматологии: Сб. науч. трудов ХГМУ. Харьков. - 1998.-С. 169.

24.  Гевкалюк Н. Посмішка, що випромінює світло / Аптека для Вас / Івано-Франківськ. Інформ Бюлетень. 02.08.1998. - №2. – С.2.

25.  Гевкалюк Н.О. Зміни деяких показників червоної крові у дітей, хворих на гострий герпетичний стоматит //Вісник проблем біології і медицини. Вип. 11.- Полтава. - 1999. - С. 57 - 59.

26.  Гевкалюк Н.А., Казакова Р.В. Видовой и количественный состав микрофлоры полости рта у детей, больных острым герпетическим стоматитом //Труды V съезда стоматологической ассоциации России. М. - 1999.-С. 191-192.

27.  Гевкалюк Н.О. Морфологічне дослідження нуклеолярного апарату лімфоцитів периферичної крові у дітей, хворих на гострий герпетичний стоматит /Матеріали І (VIII) з’їзду Асоціації стоматологів України. К. -1999.-С. 64-65.

28.  Гевкалюк Н.О. Аналіз лейкограми у дітей, хворих на гострий герпетичний стоматит //Галицький лікарський вісник. - Івано-Франківськ. - 1999. -Т.6. - №4.-С. 28-29.

29.  Мельничук Г.М., Рожко М.М., Пожарицька М.М., Морозова Л.В., Мельничук С.С., Музиченко Н.І., Гевкалюк Н.О., Попович З.Б., Катеринок В.Ю., Костишин З.Т., Кришталюк Л.З. Протимікробні препарати в комплексному лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту //Галицький лікарський вісник, Івано-Франківськ, Т.7 - №.3 - 2000.-С. 82-87.

30.  Гумецький Р.А., Рожко М.М., Завадка О.Є., Скрипніков П.М., Гевкалюк Н.О. Ускладнення, викликані порушенням техніки інфільтраційної та провідникової анестезії //В книзі “Ускладнення від місцевої анестезії у щелепно-лицевій ділянці”. - Т.1. - Розд.9. - С. 65 - 90. - Львів - Івано-Франківськ, видавничий дім “Наутіліус”, 2000.

31.  Гевкалюк Н.О., Казакова Р.В., Дідора Н.І. Спосіб лікування гострого герпетичного стоматиту у дітей /Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію №44/44, 2427 від 06.12.2000.

32.  Казакова Р.В., Гевкалюк Н.О. Масло чайного дерева у лікуванні гострого герпетичного стоматиту у дітей. /II Національний з'їзд фармакологів України. - Тези доповідей. - Дніпропетровськ. - 2001. - С. 101.

33.  Гумецький Р.А., Рожко М.М., Завадка О.Є., Скрипніков П.М., Гевкалюк Н.О. Ускладнення, зумовлені порушенням техніки проведення внутрішньо-перегодкового та внутрішньокісткового способів блокади. В книзі “Ускладнення від місцевої анестезії у щелепно-лицевій ділянці”. -Т.2. - Розд.9. - С. 29 - 36. - Львів - Івано-Франківськ, Видавничий дім “Наутіліус”, 2001.

34.  Казакова Р.В., Гевкалюк Н.О. Хронометраж виконання основних видів професійної діяльності // Медична осіта. - Тернопіль, 2001. - №3. - С. 31 -32.

35.  Гевкалюк Н.О. Епідеміологічне дослідження дітей, хворих на гострий герпетичний стоматит //Вісник стоматології. - Одеса, 2001. - №5. - С. 119 -120.

36.  Казакова Р.В., Гевкалюк Н.А., Воляк Н.Н. Применение масла чайного дерева в терапии острого герпетического стоматита у детей //Учредительный съезд ассоциации работников стомат. образования научных симпозиумов. М., 2002. - С. 23 - 24.

37.  Гевкалюк Н.О., Клименко А.О. Деякі показники активності антиоксидантних металоферментів у дітей, хворих на гострий герпетичний стоматит //Укр. біохім. журнал. - 2002. - Т.74, №4а. - С. 120 -121.

38.  Казакова Р.В., Гевкалюк Н.О., Лучинський М.А., Воляк М.Н., Годованець Л.В. Сюжетно-ролева гра як метод навчальної діяльності //Медична осіта. - Тернопіль, 2002. - №4. - С. 42 - 44.

39.  Сисоєв М.П., Гевкалюк Н.О., Макаренко В.М. Склад для лікування гострого герпетичного стоматиту /Деклар. патент на винахід. А61 К35/78, 45/00. 15.03.2002. Бюл. №3.

40.  Гевкалюк Н.О., Казакова Р.В., Шутка Б.В. Морфофункціональна характеристика ядерець лімфоцитів периферичної крові дітей, хворих на гострий герпетичний стоматит //Галицький лікарський вісник, Івано-Франківськ, 2003. Т.10, №.2. - С. 52-55.

41.  Марченко О.І., Казакова Р.В., Дичко Є.Н., Рожко М.М., Гевкалюк Н.О. Захворювання слизової оболонки порожнини рота у дітей: Навч. посібник для студ. стомат. ф-ту. Вид-во ІФДМА, 2004. – 134 с.

42.  Мицкан Б.М., Завійський Ю.М., Попель С.Л., Гевкалюк Н.О. Збірник тестових завдань з курсу “Спортивна медицина” //Видавництво “Плай” Івано-Франківськ, 2005. – 96 с.

43.  Гевкалюк Н.О., Никифорчин У.P., Рожко М.М., Никифорчин Р.В., Ожоган З.Р. Особливості мікробіоценозу ротової порожнини пацієнтів із стоматологічними захворюваннями з порушеннями в системі місцевого імунітету //Мікробіологічний журнал, 2004. - №1. Т.66. - С. 57 - 61.

44.  Гевкалюк Н.О. Вплив фізичних вправ на перебіг вагітності та родів //Актуальні проблеми розвитку руху „Спорт для всіх" у контексті європейської інтеграції України: мат.міжнар.наук.-практ.конф, Тернопіль, 2004. - С. 170 - 172.

45.  Гевкалюк Н.О. Деякі біохімічні показники периферійної крові у дітей, хворих на гострий герпетичний стоматит //Сучасні технології профілактики та лікування в стоматології /Матеріали II з’їзду асоціації стоматологів України.- Київ: Книга плюс, 2004. - С. 294.

46.  Гевкалюк Н.О. Характер мікрофлори порожнини рота при гострому герпетичному стоматиті у дітей //X з’їзд Товариства мікробіологів України: Тези доп. - Одеса, 2004.- С. 114.

47.  Гевкалюк Н.О. Шляхи підвищення мотивації студентів до вивчення професійно-орієнтованих дисциплін /Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві: мат. доп. міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, травень 2005. Вид-во “Волинська обл. друкарня”, Луцьк, 2005.-С.22-24.

48.  Гевкалюк Н.О., Мачкур Б.І. Особливості розвитку нервово-психічного напруження у студентів різних спеціалізацій /Роль фізичної культури і спорту у гармонійному вихованні студентської і учнівської молоді: Зб. наук. праць з галузі фіз. культ. і спорту за матеріалами другої регіон.наук. конф. /За заг.ред. І. Насадюка.-Ів.-Франк.:Факел, 2006.-С.90-93.

49.  Гевкалюк Н.А. Состояние окислительного гомеостаза у детей, больных острым герпетическим стоматитом //Совр.стоматология, 2005.- №4.-С.71-72.

50.  Гевкалюк Н.О., Мачкур Б.І. Визначення рівня психічного напруження студентів на етапі перевірки знань, умінь та навичок /На шляху до професійного вдосконалення: мат.звітної наук.конф. студентів і викладачів ф-ту здоров’я, фіз.культури і спорту, Рівне, 2006.- С.26-27.

51.  Гевкалюк Н.О. Корекція аномалій і функціональних порушень зубо-щелепної системи у дітей за допомогою аналітичної гімнастики /Молода спортивна наука України: Зб.наук.праць з галузі фіз. культури і спорту. Вип.10.-Львів: НВФ „Українські технології", 2006.- С.237.

52.  Гевкалюк Н.О. Оптимізація лікування аномалій та функціональних порушень зубо-щелепної системи за допомогою міогімнастики /Мат. І Міжнар.наук.-практ.конф. Роль фізичної культури як вагомого фактора покращення стану здоров’я населеня і модифікації стилю життя Ів- Франк., 2006.-С.16-17.

53.  Мицкан Б.М., Попель С.Л., Гевкалюк Н.О. Спортивна морфологія: Навч.  посібник для студ. ф-тів фіз.виховання і спорту //Вид-во Інін Івано-Франківськ, 2008. - 114с.

54.  Теоретико-методичні основи фізичної культури /Випасняк І.П., Гевкалюк Н.О., Завійський Ю.М. та ін. /За редакцією проф. Мицкана Б.М. - Івано-Франківськ: Плай, 2009. – 355с.

55.  Гевкалюк Н.О. Віталій Скриник – призер Міжнародного конкурсу «Фахівець - 2010» /Медична Академія: Тернопіль, 15.05.2010. - № 9 (266). – С.15.

56.  Гевкалюк Н., Конончук О., Гевкалюк М. Раціональне харчування людини як основна складова здорового способу життя //Спортивна медицина. – 2010. – №1.- С.43 – 45.

57.   Гевкалюк Н.О., Бандрівський Ю.Л., Бандрівська Н.Н. Взаємозв’язок індексних оцінок гігієни порожнини рота та інтенсивності уражень тканин пародонта у працівників цементного виробництва /Актуальні питання стоматології сьогодення: мат. доп. наук.-практ. конф., Тернопіль, листопад 2010. Вид-во “Укрмедкнига”, ТДМУ, Тернопіль 2010. – С.12-13.

58.        Гевкалюк Н.О. Епідеміологічне дослідження дітей, хворих на гострий герпетичний стоматит  // Клінічна стоматологія.-2011.- №1-2.-С.74-79.

59.  Гевкалюк Н.О. Інноваційні технології в стоматології //Мед.академія.- №22 (303).- 19 листопада 2011.- С.5.

60.  Гасюк П.А., Гевкалюк Н.О., Щерба В.В., Придруга С.М. Сучасний стан науково-обгрунтованої стоматологічної практики //Мед.освіта.- 2011.-№4.- С.103.

61. Гевкалюк Н.О. Інформативність показників периферичної крові при ГРВІ у дітей //Клін. стоматологія, 2011.- №4.- С.43-45.

62. Гасюк П.А., Гевкалюк Н.О., Гасюк Н.В. Структурно-функціональна організація міжчасточкової протоки слинних залоз людини //Галицький лікарський вісник.- 2012.-№2.-С.15-16.

63. Гевкалюк Н.О., Щерба В.В., Бєлінська Л.Д. Аналіз основних показників "червоної крові" в дітей, хворих на ГРВІ. //Український стоматологічний альманах. /Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні питання терапевтичної стоматології». 2012.-№5.-С.13-15.

64. Гевкалюк Н.О. Зміни структури мікробіоценозу ротової порожнини у дітей, хворих на ГРВІ //Вісник проблем біології і медицини.- Вип.3, Т.2(95).- 2012.- С.216-218.

65. Гевкалюк Н.О. Деякі показники специфічного імунологічного захисту слизової порожнини рота при гострій респіраторній вірусній інфекції у дітей /Морфологія на сучасному етапі розвитку науки: мат. доп. наук.-практ. конф., Тернопіль, 5-6 жовтня 2012. Вид-во “Укрмедкнига”, Тернопіль, 2012.- С.60-61.

66. Гевкалюк Н.О., Лебідь О.І., Дуда К.М., Видойник О.Я. Деонтологічні аспекти професійного спілкування дитячого стоматолога /Мовна комунікація: наука, культура, медицина: мат. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Тернопіль, 9-10 жовтня 2012. ТДМУ, “Укрмедкнига”, Тернопіль, 2012.- С.146-147.

67. Гевкалюк Н.О. Стан життєдіяльності клітин моноцитарної системи при ГРВІ у дітей //Здобутки клінічної і експериментальної медицини /Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: мат. доп. V наук.- практ. конф., Тернопіль, 1-2 листопада 2012. Вид-во “Укрмедкнига”, Тернопіль, 2012.- С.171.

68.  Гевкалюк Н.О. Інтенсивність бактеріального заселення слизової оболонки порожнини рота у дітей при гострій респіраторній вірусній інфекції //Український медичний альманах.- 2012, Том 15, №5 (додаток).-С.69-71.

69. Гевкалюк Н.О. Стан природньої колонізації буккального епітелію у дітей, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції /Актуальні питання експеримент., клін.медицини та фармації: мат. доп. Всеукр.наук.-практ. конф. з міжнар.участю, Луганськ, 25-26 жовтня 2012р., Луганськ, 2012.- С.308-309.

70. Гевкалюк Н.А. Показатели колонизационной резистентности слизистой полости рта при острой респираторной вирусной инфекции у детей /Актуальные проблемы стоматологии детского возраста: мат. док. ІІ регион.науч.-практич. конф. с междунар. участием по детской стоматологии, Хабаровск, 26 октября 2012, Хабаровск, 2012.- С.58-59.

71. Гевкалюк Н.О. Кислотно-лужний баланс ротової рідини як показник рівня неспецифічної резистентності слизової порожнини рота дітей, хворих на ГРВІ /Інноваційні технології в стоматології: мат. доп. наук.-практ. конф., Тернопіль, 28 вересня 2012. Вид-во “Укрмедкнига”, Тернопіль, 2012.- С.69-70.

72. Гевкалюк Н.А. Функциональные показатели эпителиоцитов полости рта у больных ОРВИ детей /Матер. республ. научно-практ.конф. с междунар. участием «Актуальные проблемы стоматологии», Бухара, Республика Узбекистан, 8 ноября 2012.- С.33.

73. Гасюк П.А., Гевкалюк Н.О., Щерба В.В. Альбом із пропедевтики ортопедичної стоматології: Навч.  посібник для студ. стомат.ф-тів //Вид-во Укрмедкнига”, Тернопіль, 2012. - 211с.

74. Гасюк П.А., Гевкалюк Н.О., Гасюк Н.В. Структурно-функціональні особливості будови ацинарного відділу під’язикової слинниї залози людини /Медицина ХХІ століття: мат. наук.-практ. конф. молодих вчених з міжнарод. участю 29 листопада 2012р. – Харків, 2012. - С.23.

75. Гевкалюк Н.О. Показники функціональних реакцій епітеліоцитів порожнини рота при ГРВІ у дітей  //Світ медицини та біологіі, 2012 .- №4.- С.7-10.

76. Гевкалюк Н.О. Лейкограма як показник резистентності організму дітей, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2013.-№1 (11).- С.22-25.

77. Гевкалюк Н.О. Білки гострої фази запалення як показники неспецифічної резистентності організму дітей, хворих на ГРВІ //Мед. хімія, 2012.-№4 (53).-С.67-70.

78. Гевкалюк Н.О. Гострофазна реакція запалення при респіраторній вірусній інфекції у дітей /Матер. міжнар.наук.-практ.конференції «Способи захисту та збереження здоровя людини в сучасних умовах».- Одеса, 23-24 листопада 2012. – С.28-29.

79. Лебідь О.І., Гевкалюк Н.О. Вплив надмірної маси тіла на стоматологічний статус дітей та підлітків  /Матер. міжнар.наук.-практ.конференції «Способи захисту та збереження здоровя людини в сучасних умовах».- Одеса, 23-24 листопада 2012. – С.58-59.

80. Гевкалюк Н.О. Деякі показники периферичної крові дітей при гострій респіраторній вірусній інфекції /Мат.міжнар.наук.-практ.конференції «Сучасна медицина: питання теорії та практики».- Львів, 14-15 грудня 2012.С.13-16.

81. Гевкалюк Н.О., Видойник О.Я. Комбіновані ураження слизової оболонки порожнини рота при гострих респіраторних вірусних інфекціях у дітей, схильних до атопічних реакцій /Мат.міжнар.наук.-практ.конференції «Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності».- Дніпропетровськ, 18-19 січня 2013.С. 34- 35.

82. Гевкалюк Н.О., Видойник О.Я. Стан неспецифічного імунітету слизової порожнини рота при гострих вірусних інфекціях респіраторного тракту у дітей з бронхіальною астмою /Мат.міжнар.наук.-практ.конференції «Медична наука та практика ХХІ століття».- Київ, 25-26 січня 2013.С. 35- 37.

83. Видойник О.Я. Гевкалюк Н.О. Маніфестація алергічних уражень слизової оболонки порожнини рота при ГРВІ у дітей. /Мат. ІІ міжнар.стомат.  конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання в лікуванні та профілактиці стоматологічних захворювань».- Ужгород, 8-9 лютого 2013.С. 34- 35.

84. Гевкалюк Н.О. Гемограма як показник реактивності організму дітей при гострих респіраторних вірусних інфекціях. //Вісник проблем біологіі і медицини.2013.- Вип.1, Т.1 (98).- С.84-87.

85. Гевкалюк Н.О. Стан показників гомеостазу ротової рідини при ГРВІ у дітей //Вісн.наук.досліджень2013.-№1(70).-С. 65-68.

86. Гевкалюк Н.О. Стан деяких показників колонізаційної резистентності слизової оболонки порожнини рота у дітей при гострих респіраторних вірусних інфекціях //Гал. лікар. вісник2013.- №1,Т.20.- С.17-20.

87. Гевкалюк Н.О., Гасюк П.А. Структурно-функціональна організація секреторно-видільного відділу привушних слинних залоз //Вісник морфології - 2013.- №1, Т.19.- С.42-45.

88. Гевкалюк Н.О., Гасюк П.А. Перший етап ембріогенезу слинних залоз людини //Інтегративна антропологія. - 2013.-№1 (21).- С. 48-50.

89. Гевкалюк Н.А. Плотность бактериального заселения и адгезивно-абсорбционная способность эпителиоцитов СОПР при острых респираторных вирусных инфекциях у детей //Стоматология детского возраста и профилактика (Москва) – 2013.- №2.-С.72-75.

90. Гевкалюк Н.О., Видойник О.Я. Прояви уражень слизової оболонки порожнини рота при гострих вірусних інфекціях респіраторного тракту у дітей, схильних до алергічних реакцій //Світ медицини та біологіі.- 2013.-№2(38).- С.104-106.

91. Гевкалюк Н.О. Деякі показники стану оксидантно-антиоксидантної системи при грипозному стоматиті у дітей //Мед. хімія, 2013.-№2(55). Т.15.-С. 60-63.  

92. Гевкалюк Н.О. Застосування фітопрепарату солодки кореня в комплексній    терапії грипозного стоматиту у дітей //Вісн.наук.досліджень 2013.-№2 (71).-С.28-31.

93. Гевкалюк Н.О., Видойник О.Я. Прояви уражень слизової оболонки порожнини рота при гострих вірусних інфекціях респіраторного тракту у дітей, хворих на бронхіальну астму /Мат. 75-ого міжнар.мед. конгресу молодих вчених «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації».- Донецьк, 18-19 квітня 2013.С. 332.

94. Гевкалюк Н.О., Гасюк П.А. Структурно-функціональна організація внутрішньочасточкових проток великих слинних залоз //Здобутки експер. і клін.мед.- 2013.- №1(18).- С. 59-61.

95. Гевкалюк Н.А. Структурно-функциональная организация вставочного отдела больших слюнных желез человека //Современная стоматология. - 2013.- №2.- С. 80-81.

96. Гевкалюк Н.О., Гасюк П.А. Утворення первинних вивідних проток слинних залоз в ході другого етапу ембріогенезу //Клінічна та експериментальна патологія. – Т.ХІІ,№2 (44),2013.- С.57-59.

97. Гевкалюк Н.О., Видойник О.Я. Ураження слизової порожнини рота при гострих респіраторних вірусних інфекціях у дітей, хворих на бронхіальну астму. //Вісник стоматології – 2013.-№3  (84).-С. 76-79.

98. Гевкалюк Н.О. Лікування грипозного стоматиту у дітей із застосуванням фітопрепарату «Солодки корінь» /Інноваційні технології в стоматології: мат. доп. наук.-практ. конф., Тернопіль, 20 вересня 2013. Вид-во “Укрмедкнига”, Тернопіль, 2013.- С.53.

99. Гевкалюк Н.О. Структурно-функціональні особливості великих слинних залоз при грипозному сіаладеніті /Морфологічні аспекти ангіології: мат. доп. Всеукр.наук.-практ. конф., Тернопіль, 24-25 жовтня 2013. Вид-во “Укрмедкнига”, Тернопіль, 2013.- С.26-28.

100. Гевкалюк Н.А. Эпидемиологическое исследование детей, больных ОРВИ. /Актуальные проблемы стоматологии детского возраста: Сб. науч.статей III регион. наук.-практ.конф. с междунар. участием по детской стоматологии, Хабаровск, 24-25 октября 2013. Хабаровск: Изд-во “Антар”, 2013.- С.56-58.

101. Гевкалюк Н.А. Образование зачатков ацинусов в ходе эмбрионального развития слюнных желез человека //Медицинские новости.. - 2013. -№11 (230). - С.84-85.

102. Гевкалюк Н.О. Аналіз моноцитограми у дітей, хворих на ГРВІ //Вісн. наук.досліджень.-  2013.- №4.- С.33-35.

103. Гевкалюк Н.О. Клініко-дабораторне обґрунтування ефективності кореня солодки в лікуванні грипозного стоматиту у дітей //Здобутки експер. і клін.мед.- 2013.- №2(19).- С. 57-62.

104. Гевкалюк Н.О., Косенко К.М. Образование вставочных отделов и поперечноисчерченных протоков в ходе эмбриогенеза слюнных желез человека //Батыс ҚазаҚстан медицина журналы.-  2013.- №4 (40).- С.21-25.

105. Гевкалюк Н.О. Клініко-лабораторне обґрунтування ефективності кореня солодки в лікуванні грипозного стоматиту у дітей //Здобутки експер. і клін.мед.- 2013.- №2(19).- С. 57-61.

106. Гевкалюк Н.О., Косенко К.М. Структурно-функціональні зміни великих слинних залоз при грипі  //Вісн. наук.досліджень.-  2014.- №1.- С. 51-53.

107. Гевкалюк Н.О. Епідеміологічне дослідження дітей, хворих на ГРВІ //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2014.-№1.- С.12-16.

108.                      Гевкалюк Н.О.Стан основних імунобіологічних показників ротової рідини у дітей, хворих на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції з проявами захворювання в порожнині рота //Клін.стоматологія. – 2015. -№2.-  С.41-44.

109.                      Гевкалюк Н.О. Антиоксидантно-прооксидантні відношення у крові хворих на ГРВІ дітей із проявами захворювання  в порожнині рота //Мед. хімія. – 2015. -№3.-  С.40-43.

110.                      Гевкалюк Н.О., Якимець М.М. Клінічні прояви в порожнині рота гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей  - Тези VII наук.-практ. Конференції «Інноваційні технології в стоматології», 25 вересня 2015.- /ТДМУ. -Тернопіль.- С.57-58.

111.                       Гевкалюк Н.О. Клінічні прояви гострих респіраторних вірусних інфекцій  та грипу в порожнині рота хворих дітей //Клін.стоматологія. – 2016. -№1.- С.23-27.

112.                      Гевкалюк Н.О. Оцінка функціональної активності слинних залоз у дітей при грипі та інших респіраторних вірусних інфекціях //Вісник наукових досліджень. – 2016. -№1.- С.54-57.

113.                      Гевкалюк Н.О. Клініко-епідеміологічне дослідження дітей, хворих на ГРВІ з проявами захворювання в ротовій порожнині //Акт.питання акушерства, педіатрії, гінекології. – 2016. -№1.- С.39-42.

114.                      Гевкалюк Н.О. Мотивація студентів-стомалологів до вивчення професійно-орієнтованих дисциплін //Мед.освіта – 2016. -№1.- С.31-33.

115.                      Гевкалюк Н.О., Пудяк В.Є  Патоморфологічні зміни слинних залоз людини при грипі  /Інноваційні технології в стоматології: мат. доп. наук.-практ. конф., Тернопіль, 28 вересня 2016. Вид-во “Укрмедкнига”, Тернопіль, 2016.- С.18-19.

Comments