Наукові публікації проф. О.В. Авдєєва

 1. Розповсюдженість карієсу у студентів стоматологічного факультету / Е. Оконський, О. Авдєєв, А. Бойків [та ін.] // Х міжнародний конгрес студентів та молодих учених 11-13 травня 2006 р. : мат. конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – С. 158.
 2. Якимець М. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання препарату «Мукоза-композітум» при початкових стадіях пародонтиту на тлі цукрового діабету / М. Якимець, М. Безкоровайна, О. Авдєєв // ХІ ювілейний міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, присвячений 50-річчю заснування ТДМУ 10-12 трав. 2007 р. : збірн. мат. конф. – Тернопіль, 2007. – С. 168–169.
 3. Авдєєв О. Інтенсивність карієсу зубів та методи, направлені на підвищення рівня профілактики / О. Авдєєв, Н. Стоян // XІІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених 31 березня - 2 квітня 2008 р. : мат. конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С. 141.
 4. Гутор Н. С. Рентгенологічна діагностика в хірургічній стоматології при альвеоліті щелеп / Н. С. Гутор, О. В. Авдєєв // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : підсум. наук. практ. конф., 13 червня 2008 р. : мат. конф. – Тернопіль, 2008. – С. 49.
 5. Бандрівський Ю. Л. Мікрогемодинаміка пародонта при гінгівіті / Ю. Л. Бандрівський, Н. Н. Бандрівська, О. В. Авдєєв // ІІІ (Х) з’їзд Асоціації стоматологів України 16-18 жовтня 2008 р. : мат з’їзду. – Полтава: Дивосвіт, 2008. – С. 122.
 6. Гутор Н. С. Впровадження нового вітчизняного препарату флуренізиду у практику стоматолога / Н. С. Гутор, О. В. Авдєєв // Нові технології в стоматології : наук. практ. конф., 24 жовтня 2008 р. : тези конф. – Тернопіль, 2008. – С. 2628.
 7. Авдєєв О. В. Пробіотики і пародонтит / О.В. Авдєєв, А. Б. Бойків // Нові технології в стоматології : наук. практ. конф. 24 жовтня 2008 р. : тези конф. – Тернопіль, 2008. – С. 55–56.
 8. Гутор Н. С. Клінічна ефективність застосування флупетсалю при альвеолітах / Н. С. Гутор, О. В. Авдєєв // Актуальні питання сучасної стоматології : ювіл. міжнар. наук-практ. конф. присв. 50-річчю стомат. ф-ту ЛНМУ ім. Данила Галицького 29 жовт. - 1 листопада 2008 р. : мат. конф. – Львів, 2008. – С. 7778.
 9. Бандрівський Ю. Л. Взаємозв’язок захворювань пародонту із соматичною патологією / Ю. Л. Бандрівський, Н. Н. Бандрівська, О. В. Авдєєв // Галицький лікарський вісник. – 2008. – Т. 15, № 4. – С. 95–96.
 10. Гутор Н. С. Оптимізація профілактики альвеолітів щелеп / Н. С. Гутор, О. В. Авдєєв, Р. М. Рубас // Стоматологія-вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрямки розвитку : ювіл. міжн. наук.-практ. конф., 5-6 лютого 2009 р. : тези конф. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 159.
 11. Бандрівський Ю. Л. Сучасні фізіотерапевтичні методи в лікуванні захворювань пародонта (огляд літератури) / Ю. Л. Бандрівський, Н. Н. Бандрівська, О. В. Авдєєв // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 2 (55). – С. 3–4.
 12. Бандрівський Ю. Л. Мікробіологічний склад зубного каменю у працівників цементного виробництва, хворих на генералізований пародонтит / Ю. Л. Бандрівський, Н. Н. Бандрівська, О. О. Смоляк, О. В. Авдєєв // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : підсум. наук.-практ. конф. 4 червня 2009 р. : збірн. мат. конф. – Тернопіль, 2009. – С. 50–51.
 13. Гутор Н. С. Клінічна характеристика мікрофлори лунки у хворих на альвеоліт / Н. С. Гутор, О. В. Покришко, О. В. Авдєєв // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : підсум. наук.-практ. конф. 4 червня 2009 р. : збірн. мат. конф. – Тернопіль, 2009. – С. 6162.
 14. Бандрівський Ю. Л. Роль ятрогенних факторів у розвитку пародонтиту / Ю. Л. Бандрівський, О. О. Бандрівська, О. В. Авдєєв // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 3 (56). – С. 54–55.
 15. Осарчук Н. А. Роль терапевтичних, хірургічних і ортопедичних методів лікування у наданні ортодонтичної допомоги пацієнтам із уродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння / Н. А. Осарчук, О. В. Авдєєв, Є. В. Осарчук // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 3 (56). – С. 60–61.
 16. Мачоган В. Р. Біохімічні показники в тканинах пародонта при експериментальному пародонтиті / В. Р. Мачоган, О. В. Авдєєв // Медична хімія. – 2009. – Т. 11, № 3. – С. 130–132.
 17. Гутор Н. С. Клінічна характеристика хворих на альвеоліт щелеп / Н.С. Гутор, О. В. Авдєєв // Новини стоматології. – 2009. – № 4 (61). – С. 39–41.
 18. Авдєєв О. В. Вивчення мікробіоценозу порожнини рота в осіб різних вікових груп і кліматичних умов проживання / О. В. Авдєєв, Є. Б. Бегош, О. Я. Видойник // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – № 1 (12). – С. 152–153.
 19. Авдєєв О. В. Структурні зміни тканин пародонту в експерименті / О. В. Авдєєв // Вісник стоматології. – 2010. – № 2 (71). – С. 2.
 20. Авдєєв О. В. Флогогенний вплив імунотропного препарату на тканини пародонта в експерименті / О. В. Авдєєв // Вісник наукових досліджень – 2010. – № 3 (60). – С. 104–106.
 21. Авдєєв О. В. Морфологічні зміни пародонта в щурів при розвитку гіпореактивності / О. В. Авдєєв // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. –  № 2 (13). – С. 16–18.

22. Авдєєв О. В. Гуморальний імунітет у експериментальних тварин при зміненій реактивності / О. В. Авдєєв, А. Б. Бойків // Актуальні питання стоматології сьогодення : наук.-практ. конф. 19 листопада 2010 р. : збірн. мат. конф.– Тернопіль, 2010. – С. 141–142.

23.  Авдєєв О. В. Стан перекисного окиснення ліпідів та активність антиокиснювальної системи у крові щурів із зміненою реактивністю / О. В. Авдєєв // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2010. – Вип. 19. – С. 869-875.

 1. Авдєєв О. В. Стан ендогенної інтоксикації у тварин із запаленням у пародонті за зміненої реактивності / О. В. Авдєєв // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 1. – С. 126–129.
 2. Патент 57189 Україна, МПК (2011.01) А61К 31/00 G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання пародонтита / Авдєєв О.В.; Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. – № u201010071; заявл. 16.08.2010; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3, 2011 р.
 3. Авдєєв О. В. Порівняльна оцінка загальнофізіологічних змін у тварин із запаленням у пародонті за зміненої реактивності / О. В. Авдєєв // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2011. – Т. 11, Вип. 2 (34). – С. 4–6.
 4. Авдєєв О. Зміни антибіотикочутливості мікрофлори зубоясенної кишені при зміненій реактивності в експерименті / О. Авдєєв, З. Демчишин, О. Кучмак // XV міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених 27 - 29 квітня 2011 р. : збірн. мат. конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. –С. 203. [502].
 5. Авдєєв О. Зміни фізіологічних показників у тварин із запаленням у пародонті за зміненої реактивності / О. Авдєєв, Д. Морозов, О. Яворський // XV міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених 27 - 29 квітня 2011 р. : збірн. мат. конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. –С. 203. [502].
 6. Авдєєв О. В. Вдосконалення комплексної діагностики та терапії запальних ускладнень при проведенні ортодонтичного лікування / О. В. Авдєєв // Вісник стоматології. – 2011. – № 2 (75). – С. 128.
 7. Авдєєв О. В. Характеристика імунологічних змін у експериментальних тварин з пародонтитом за зміненої реактивності / О. В. Авдєєв // Вісник стоматології. – 2011. – № 3 (76). – С. 8–10.
 8. Авдєєв О. В. Профілактика захворювань пародонта та діагностика метаболічних змін в кістковій тканині у дітей / О. В. Авдєєв, А. Б. Бойків // Інноваційні технології в стоматології : наук.-практ. конф. 21 жовтня 2011 р. : збірн. мат. конф.– Тернопіль, 2011. – С. 21–22.
 9. Мачоган В. Р. Комплексне лікування пародонтита з використанням синбіотика «Бактулін» / В. Р. Мачоган, О. В. Авдєєв // Інноваційні технології в стоматології : наук.-практ. конф. 21 жовтня 2011 р. : збірн. мат. конф.– Тернопіль, 2011. – С. 60–61.
 10. Авдєєв О. В. Ефективність використання препарату «Бактулін» в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит / О. В. Авдєєв, В. Р. Мачоган // Вісник стоматології. – 2011. – № 4 (77). – С. 10–12.
 11. Авдєєв О. В. Морфологічні зміни в пародонті експериментальних тварин нестатевозрілого віку за зміненої реактивності / О. В. Авдєєв // Світ медицини та біології. – 2011. – № 4. – С. 7–12.
 12. Патент 65771 Україна, МПК G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання пародонтита / Мачоган В. Р. Авдєєв О. В.; Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. – № u201107714; заявл. 20.06.2011; опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23, 2011 р.
 13. Патент 66298 Україна, МПК А61К 39/104 (2006.01); G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання пародонтиту / Авдєєв О. В.; Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. – № u201108090; заявл. 29.06.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24, 2011 р.
 14. Авдєєв О. В. Зміни в тканинах пародонта молодих щурів за зміненої реактивності / О. В. Авдєєв // Вісник наукових досліджень – 2012. – № 1 (66). – С.79–82.
 15. Авдєєв О. В. Аналіз біохімічних показників сироватки крові та ЕКГ у тварин з гіпо- та гіперергічним запальним процесом в пародонті / О. В. Авдєєв // Медична хімія – 2012. – Т.14, № 1. – С. 82-85.
 16. Авдєєв О. В. Вплив синбіотика і адаптогена на активність фосфатаз в пародонті і сироватці крові при експериментальному пародонтиті / О. В. Авдєєв // Вісник стоматології. – 2012. – № 1 (78). – С. 4–7.
 17. Авдєєв О. Показники ПОЛ/АОС у гіпо- та гіперергічних тварин різного віку з пародонтитом / О. Авдєєв, Д. Морозов, Р. Авдєєва // XVІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених 23-25 квітня 2012 р. : збірн. мат. конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 327.
 18. Авдєєв О. В. Динаміка перекисного окиснення ліпідів і стану антиоксидантної системи у пародонті в експерименті / О. В. Авдєєв, А. Б. Бойків // Вісник стоматології (спецвипуск). – 2012. – № 6 (79). – С. 2–4.

 19. Авдєєв О. В. Лікування дітей, хворих на гінгівіт з урахуванням особливостей його перебігу / О. В. Авдєєв // Вісник стоматології. – 2012. – № 2 (79). – С. 115–118.
 20. Авдєєв О. В. Лікування дистрофічно-запальних захворювань пародонта при різній реактивності організму / О. В. Авдєєв // Вісник стоматології. – 2012. – № 3 (80). – С. 33–37.
 21. Авдєєв О. В. Ефективність використання біотриту при лікуванні гінгівіту в юнаків / О. В. Авдєєв // Вісник наукових досліджень – 2012. – № 3 (68). – С. 52–54.
 22. Авдєєв О. В. Стан ендогенної інтоксикації у тварин різного віку з гіпо- і гіперергічним пародонтитом / О. В. Авдєєв // Медична хімія – 2012. – Т. 14, № 3 (52). – С. 80-82.
 23. Мачоган В. Р. Інтенсивність захворювань пародонта, індексна оцінка стану тканин пародонта та гігієни порожнини рота в хворих груп спостережень / В. Р. Мачоган, О. В. Авдєєв // Інноваційні технології в стоматології : наук.-практ. конф. 28 вересня 2012 р. : збірн. мат. конф.– Тернопіль : «Укрмедкнига», 2012. – С. 54–55.
 24. Авдєєв О. В. Особливості лікування генералізованого пародонтита при різній реактивності організму / О. В. Авдєєв // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15, № 5 (додаток). – С. 6-8.
 25. Авдеев А. В. Изменения физико-химических показателей ротовой жидкости юношей и девушек при лечении гингивита / А. В. Авдеев // 21 век: фундаментальная наука и технологии : науч.-практ. конф. 24-25 декабря 2012 г. : сб. мат-ов конф. – Москва, 2012. – С. 29-34.
 26. Авдеев А. В. Изменения физико-химических показателей ротовой жидкости детей при лечении гингивита / А. В. Авдеев // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2012. – № 12(47). – С. 393-395.
 27. Авдеев А. В. Морфология пародонта крыс при моделировании гипореактивности организма / А. В. Авдеев // Медицина и образование в Сибири. – 2012. – № 6. URL: http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=856.
 28. Авдеев А. В. Изменения физиологических показателей одномесячных крыс с экспериментальным пародонтитом / А. В. Авдеев // Вятский медицинский вестник. – № 4. – 2012. – С. 16-19.
 29. Спосіб моделювання гіперергічного пародонтита : галузеве нововведення / [О. В. Авдєєв] // Реєстр галузевих нововведень. – Вип. 36-37. – Реєстр. 437/37/12. – К. : МОЗ, Укрмедпатентінформ, 2012. – С. 320-321.
 30.  Спосіб моделювання гіпоергічного пародонтита : галузеве нововведення / [О. В. Авдєєв] // Реєстр галузевих нововведень. – Вип. 36-37. – Реєстр. № 438/37/12. – К. : МОЗ, Укрмедпатентінформ, 2012. – С. 321.
 31. Спосіб моделювання пародонтита за допомогою ультразвукового скейлера : галузеве нововведення / [О. В. Авдєєв, В. Р. Мачоган] // Реєстр галузевих нововведень. – Вип. 36-37. – Реєстр. № 439/37/12. – К. : МОЗ, Укрмедпатентінформ, 2012. – С. 321-322.
 1. Авдеев А. В. Эффективность патогенетического лечения детей с гингивитом / А. В. Авдеев // Научно-практический журнал Институт Стоматологии. – 2013. – № 1(58). – С. 82-83.
 2. Авдєєв О. В. Клініко-патогенетичні основи розвитку та лікування запальних та дистрофічно-запальних захворювань пародонта при різній реактивності організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / О. В. Авдєєв; Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. – Львів, 2013. – 36 с.
 3. Авдєєв О. В. Ступінь активності фосфатаз при експериментальному пародонтиті та за його корекції / О. В. Авдєєв // Клінічна стоматологія. – 2013. – № 3,4. – С. 13-17.
 4. Змарко Ю. К. Лікування та профілактика гінгівіту в дітей з використанням препаратів з верби білої / Ю. К. Змарко, О. В. Авдєєв // Клінічна стоматологія. – 2013. – № 3,4. – С. 51.
 5. Змарко Ю. К. Лікування та профілактика гінгівіту у дітей з використанням препаратів з верби білої / Ю. К. Змарко, О. В. Авдєєв // Медична наука-2013 : наук.-практ. конф. 22 листопада 2013 р. : мат-ли конф. – Полтава : ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія, 2013. – С. 8.
 6. Мигович Ю. С. Порівняльна оцінка впливу протизапальних зубних паст «Splat Medical Herbst» і «PresiDENT Defense clinical» на гігієнічний стан порожнини рота і профілактику рецидивів запальних процесів у пародонті після базового лікування генералізованого пародонтиту в осіб дитячого віку / Ю. С. Мигович, О. В. Авдєєв // Медсестринство. – 2013. – № 4. – С. 17-22.
 7. Змарко Ю. К. Состояние показателей про- и антиоксидантного равновесия в сыворотке крови и гомогенате десен белых крыс при экспериментальном гингивите и при его коррекции / Ю. К. Змарко, А. В. Авдеев // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 1; URL: http://www.science-education.ru/115-12082 (дата обращения: 14.02.2014).
 8. Гутор Н.С. Вплив екологічних особливостей місцевості на поширення аномалій зубощелепового апарату / Н. С. Гутор, Р. М. Рубас, О. В. Авдєєв // Довкілля і здоров’я : наук.-практ. конф. 25 квітня 2014 р. : збірн. мат. конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 11.
 9. Змарко Ю. К. Ступінь активності кислої фосфатази при експериментальному гінгівіті та за його корекції / Ю. К. Змарко, О. В. Авдєєв // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 1 (20). – С. 48–50.
 10. Змарко Ю. К. Зміни активності лужної фосфатази при експериментальному гінгівіті та за його корекції / Ю. К. Змарко, О. В. Авдєєв // Український медичний альманах. – 2014. – Том 17, № 2. – С. 32-33.
 11. Мисула Н. І. Ефективність лікування запальних захворювань СОПР при використанні ротокану та метрогілу-дента при експериментальному гастродуоденіті / Н. І. Мисула, О. В. Авдєєв // Клінічна стоматологія. – 2014. – № 3. – С. 26.
 12. Авдєєв О. В. Оптимізація діагностики та терапії запальних ускладнень при ортодонтичному лікуванні / О. В. Авдєєв, А.Б. Бойків, Р. О. Авдєєва // Клінічна стоматологія. – 2014. – № 3. – С. 101.
 13. Видойник О. Я. Показники імунітету в слині дітей із бронхіальною астмою за наявності стоматологічної захворюваності залежно від віку / О. Я. Видойник, О. В. Авдєєв // Клінічна стоматологія. – 2014. – № 3. – С. 101-102.
 14. Видойник О. Я. Частота ускладнених форм та ступінь активності каріозного процесу у дітей, хворих на бронхіальну астму / О. Я. Видойник, О. В. Авдєєв // Вісник проблем біології та медицини. – 2014. – Вип. 4, Том 4 (116). – С. 321-323.
 15. Misula N. I. Avdeyev O V. Changes in the mucosa of the mouth when modeling gastroduodenitis animals / N. I. Misula, O. V. Avdeyev // Journal of Health Sciences. 2014. – Vol. 4. – № 11. – Р. 33-40. URL : http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/view/81.
 16. Авдєєв О. В. Динаміка фізико-хімічних показників ротової рідини дітей при лікуванні гінгівіту / О. В. Авдєєв // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 2(21). – С. 26-28.
 17. Авдєєва Р. О. Морфологічні зміни тканин пародонта в експерименті / Р. О. Авдєєва, А. Б. Бойків, О. В. Авдєєв // Мат-ли VII наук.-практ. конф. у журн. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 2(21). – С. 218.
 18. Авдєєв О. В. Зміни гуморального імунітету в експериментальних тварин за зміненої реактивності організму організму / О. В. Авдєєв, А. Б. Бойків // Досягнення науки і практики в стоматології : наук.-практ. конф. в рамках VI (XIII) з’їзду асоціації стоматологів України : мат-ли конф. – Інновації в стоматології. – 2014. – № 3. – С. 146.
 19. Казюта С. В. Проблеми спілкування з пацієнтами, які мають вади слуху / С. В. Казюта, О. В. Авдєєв // Медсестринство – 2014. – № 4 – С. 14-16.
 20. Видойник О. Я. Клінічна ефективність лікувально-профілактичних заходів у дітей зі стоматологічними захворюваннями на фоні бронхіальної астми / О. Я. Видойник, О. В. Авдєєв, О. О. Стаханська // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 1 (117). – С. 277-282.
 21. Авторське право на твір № 58133 (дата реєстрації 15.01.2015 р.). Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Детская хирургическая стоматология» / О. В. Авдєєв; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».
 22. Выдойник О. Я. Особенности иммунологических показателей ротовой жидкости у детей со стоматологическими заболеваниями на фоне бронхиальной астмы / О. Я. Выдойник, А. В. Авдеев // Scientific achievements 2015 : the European scientific and practical congress 20 February 2015 in Vienna (Austria) : сб. мат-ов конф. – Москва, 2012. – С. 29-34.
 23. Авдєєв О. В. Імунологічні зміни у тварин з експериментальним пародонтитом за зміненої реактивності / О. В. Авдєєв // Клінічна та експериментальна патологія. – 2015. – Т. ХІV, № 1(51). – С. 14-17.
 24. Авдєєв О. В. Використання дистанційної системи MOODLE для оптимізації навчального процесу у вищій школі / О. В. Авдєєв // Медична освіта. – 2015. – № 1. – С. 6-8.
 25. Мисула Н. І. Зміни про- й антиоксидантної систем організму при корекції гінгівіту, викликаного експериментальним гастродуоденітом / Н. І. Мисула, О. В. Авдєєв // Клінічна стоматологія. – 2015. – № 1. – С. 52-56.
 26.  Мисула Н. І. Дослідження ефективності медикаментозних середників для лікування слизової оболонки порожнини рота при гастродуоденіті / Н. І. Мисула, О. В. Авдєєв, Н. С. Гутор // Інноваційні технології в стоматології : науково-практична конференція з міжнародною участю, Івано-Франківськ 19-21 березня 2015 : мат-ли конф. – С. 113—114.
 27. Авдєєв О. В. Структурні зміни пародонта щурів при моделюванні гіпореактивності організму / О. В. Авдєєв // Клінічна стоматологія. – 2015. – № 1. – С. 24-27.
 28. Авдєєв О. В. Визначення особливостей перебігу гінгівіту в дітей як основа при плануванні лікувально-профілактичних заходів / О. В. Авдєєв // Клінічна стоматологія. – 2015. – № 2. – С. 104-108.
 29. Бандрівський Ю. Л. Зміни маркерів кісткового ре моделювання сироватки крові у хворих на генералізований пародонтит, асоційовані з груповою приналежністю крові / Ю. Л. Бандрівський, О. В. Авдєєв // Міжнародні стандарти профілактики та лікування і їх впровадження в практику лікаря-стоматолога : 3 національний український стоматологічний конгрес : мат-ли конгр. – Новини стоматології. – 2015. – № 4(85). – С. 99-100.
 30. Видойник О. Я. Клінічна ефективність лікувально-профілактичних заходів у дітей зі стоматологічними захворюваннями на фоні бронхіальної астми / О. Я. Видойник, О. В. Авдєєв, О. О. Стаханська // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 1 (117). – С. 277-282.
 31. Гутор Н.С. Вплив екологічних особливостей місцевості на діагностику та метод переміщення ретенованого зуба / Н.С. Гутор, О.В. Авдєєв, М.В. Гембаровський, Л.Т. Бричка, Ю.Б. Ясиновська // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2 (1) (128). - C. 184-187.

 

Comments