Проф. Гевкалюк Н.О.

Освіта і трудова діяльність

В 1983 році закінчила стоматологічний факультет Івано-Франківського державного медичного інституту по спеціальності стоматологія.

У 1984 році після проходження інтернатури в Івано-Франківській обласній та міській стоматологічних поліклініках прийнята на посаду лікаря-стоматолога в Івано-Франківську міську дитячу стоматологічну поліклініку. В 1997 році - лікар-стоматолог, в 1998 р. - завідувач відділенням стоматології дитячого віку стоматологічної поліклініки Івано-Франківського медичного інституту.

З 1990 року - асистент кафедри стоматології дитячого віку, кафедри стоматології післядипломної освіти лікарів Івано-Франківського медичного інституту, з 2003 року – доцент кафедри теорії та методики фізичної культури та спорту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2010 року - доцент кафедри терапевтичної та дитячої стоматології Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, з 2011р. - завідувач кафедри дитячої стоматології, з 2013 - доцент цієї кафедри, а з 2016 року після захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук – професор кафедри дитячої стоматології.

Загальний медичний стаж роботи – 34 роки, педагогічний стаж – 26 років.

 Наукова діяльність

В 2003 році захистила дисертацію на тему «Клініко-лабораторні аспекти та прогнозування важкості перебігу герпетичного стоматиту у дітей» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22. – стоматологія – Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України, Івано-Франківськ.

 В 2015 році захистила дисертацію на тему «Імунобіологічні аспекти патогенезу, профілактики та лікування уражень слизової оболонки порожнини рота і слинних залоз у дітей при грипі та інших респіраторних вірусних інфекціях» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – ДУ «Інститут стоматології НАМН України», Одеса.

Наукові інтереси

Клініко-епідеміололгічні, імунологічні, мікробіологічні та морфологічні дослідження, що допомагають виявити і проаналізувати взаємозв’язок вірусних агентів із розвитком індукованих ними патологічних процесів, які відбуваються в організмі дітей різного віку та порожнині рота зокрема. Сучасна цілеспрямована корекція, підвищення ефективності лікування хворих за рахунок включення препаратів, що прицільно діють на механізми протиінфекційного захисту тканин порожнини рота.

 Публікації

Автор 115 наукових праць, в тому числі 9 навчальних посібників, 4 патентів. 

Comments