Виховна робота на кафедрі реалізовується шляхом спільної навчальної, наукової, творчої діяльності колективу кафедри та студентів. Значну увагу колектив кафедри приділяє вихованню майбутніх спеціалістів, залучаючи їх до науково-дослідної роботи, участі у конференціях, виставках та конкурсах.

Виховна робота проводиться згідно плану та графіків відвідувань студентів на 2015 – 2016 н. р., затвердженого на методичному засіданні кафедри від 29.08.2014 року (протокол № 1).

На кафедрі ведеться відповідна документація по виховній роботі:

-план виховної роботи кафедри, який передбачає формування у студентів доброти, працелюбності, розвитку індивідуальних здібностей кожного студента, виховання активної життєвої позиції.

-щоденники кураторів;

-індивідуальні плани кураторів;

При плануванні виховної роботи наставники передбачають вивчення здібностей студентів кураторських груп до навчання; ставлення до обраної спеціальності та плани на майбутнє; стан навчальної дисципліни та критерії вихованості студентів; вивчають житлово-побутові умови студентів, а також приділяють належну увагу студентам-сиротам.

Пріоритетним у виховній роботі зі студентами викладачів кафедри дитячої стоматології є реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі, залучення молоді до національної та світової культури, збереження морального та фізичного здоров’я молодого покоління, виховання патріотизму, громадських якостей особистості, забезпечення педагогічних умов для соціалізації студентів, виховання в них життєвої компетентності.

асист. Кучирка з кураторською групою в бібліотеці 2019рік.

асист. Мартиць Ю.М. з студентами відвідали виставку сучасних стоматологічних матеріалів м.Львів 2018рік.

Національно-патріотичне виховання

Студентська спільнота Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського 18 лютого 2015 розпочала цикл заходів вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увіковічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні із проведення Міжнародної онлайн-конференції «We support Ukraine» («Ми підтримуємо Україну»). Проводились бесіди з кураторськими групами на тему ”Героїчна історія українського народу, його культури та традицій”.

Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні 2018 рік.

Інтелектуально-духовне виховання

Куратори груп разом із студентами приймають участь у виробничих зборах, в урочистих подіях, присвячених Дню знань, Дню вчителя, у вечорах-зустрічах з випускниками, ветеранами праці, працівниками правоохоронних органів, правознавцями, відомими людьми нашого краю.

доц. Пинда М. з кураторською групою в музеї І. Франка 2018рік.

Відвідування кураторськими групами замків Тернопільщини 2018рік.

Робота з іноземними студентами

З іноземними студентами викладачі кафедри регулярно проводять бесіди, обговорюючи традиції народів, представники яких навчаються в університеті, знайомлять із звичаями українців. Іноземні студенти приймають активну участь у обговорені політичної ситуації в Україні та відношення до цього світової спільноти.