Наукова робота кафедри дитячої стоматології передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

Колективом кафедри за останні роки отримано 4 патенти на винахід, опубліковано понад 100 наукових праць у журналах і збірниках статей, зокрема за 2016-2017 н.р. опубліковано 14 статей, зокрема у фахових виданнях - 14, виданнях з індексом Scopus – 1, з індексом Web of Science - 2, опубліковано 15 тези, в тому числі закордоном - 3.

Щорічно на засіданнях кафедри заслуховуються звіти дисертантів кафедр про виконану наукову роботу та звіти про виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт.

На даний час виконується одна дисертаційна робота на тему “Патогенетичне обґрунтування застосування стовбурових клітин для корекції імунних порушень при пародонтиті”( Бігуляк Г.Т.).

З 2016 року на кафедрі відкрито НДР на тему: «Вивчення метаболічного гомеостазу організму при захворюваннях органів ротової порожнини у осіб різного віку та оптимізація їх лікування і профілактики»

№державної реєстрації №0116U004146.

Отримані результати наукової діяльності по напрямку діагностики та лікування даних захварювань використовуються на базі кафедри дитячої та терапевтичної стоматології ТДМУ.

Участь викладачів кафедри в конференції «Інноваційні технології в стоматології» на базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» (2016рік)

Участь викладачів кафедри в конференції «Інноваційні технології в стоматології» на базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» (2016рік)

На базі Української медичної стоматологічної академії (Полтаві) 29-30 березня 2018 року відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Стоматологія».

Згідно з правилами проведення олімпіади, передбачено не лише індивідуальні змагання студентів, але й командний залік.

Олімпіада відбувалася у два етапи. В перший день учасники письмово відповідали на запитання з усіх розділів стоматології, зашифровані роботи перевіряло незалежне журі. Наступного дня були оголошені імена студентів, які вийшли у фінал. Фіналісти повинні були перед аудиторією відповісти на 4 теоретичні і 4 практичні питання з різних напрямків стоматології, час на підготовку – 30 секунд. Відповіді оцінювало журі, що складалось з 12 викладачів з різних вищих медичних навчальних закладів України.


Доповідь іноземного студента Тігере Готблес на конференції "Молодих вчених" (2018 рік)

Засідання опороної кафедри дитячої стоматології НОК "Червона калина" (2019 рік)

Екскурсія учасників засідання опороної кафедрі на кафедрі дитячої стоматології (2019 рік)