Співробітники кафедри надають весь спектр стоматологічної допомоги дітям, зокрема дитячої терапевтичної, дитячої хірургічної стоматології, ортодонтії. Весь комплекс стоматологічної допомоги для малозабезпечених категорій населення та дітей надається безкоштовно.

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої стоматології Авдєєв О. В. надає консультативну допомогу із використанням сучасного діагностичного обладнання (2019 рік)

Студенти отримують практичні навики, проводять лікування таких стоматологічних захворювань, як карієс зубів, ускладнення каріозного процесу, некаріозні ураження твердих тканин зуба, захворювання пародонту, слизової оболонки порожнини рота. Під керівництвом викладачів кафедри надаєтья амбулаторна хірургічна стоматологічна допомога з приводу операції видалення зуба, атипового видалення, резекції верхівки кореня, пластика вуздечок. Студенти мають можливість практично закріпити отримані теоретичні знання в клініці дитячої стоматології, набути досвіду роботи та спілкування з дітьми різного віку.

Клінічний прийом пацієнтів дитячого віку доц. В. Є. Пудяк із студентами 5 курсу (2019 рік)

З метою покращення санітарно-просвітницької роботи викладачі кафедр разом зі студентами стоматологічного факультету започаткували проведення уроків здоров’я у дитячих дошкільних закладах та загально-освітніх школах міста. У вигляді театралізованого дійства студенти у доступній для дітей формі навчають їх навикам по дотриманню гігієни порожнини рота, демонструючи наочно методи чистки зубів. Такі заходи мотивують дітей до дотримання регулярної гігієни порожнини рота, що в свою чергу, знижує карієсогенну ситуацію в порожнині рота.

Cанітарно-просвітницька робота викладачів та студентів у дитячих дошкільних закладах та загально-освітніх школах міста (2019 рік)

Урок гігієни ротової порожнини проводять студенти 3 курсу (2018 рік)

Асист. Сидлярук Н.І. проводить клінічний прийом пацієнтів дитячого віку із застосуванням сучасних методик лікування та матеріалів (2019 рік)

Проф. Гевкалюк Н.О. проводить клінічний прийом пацієнтів дитячого віку (2019 рік)

Діяльність клініки кафедри дитячої стоматології забезпечується за рахунок лікувального навантаження штатного складу викладачів кафедри. Весь об’єм виконаної роботи фіксується у відповідних затверджених обліково-звітних формах МОЗ України (наказ № 302 від 27.12.1999 року), які зберігаються в реєстратурі стоматологічного відділу та на кафедрі, а також в лікувальних звітах, що подаються в лікувальну частину університету.

Співробітники кафедри впроваджують сучасні методики лікування карієсу зубів і його ускладнень, захворювань СОПР та періодонту, використовуються сучасні пломбувальні матеріали, засоби і методи ендогенної і екзогенної профілактики карієсу зубів.

Професор О.В. Авдєєв під час клінічного прийому (2018 рік)

Доцент Якимець М.М. під час клінічного обстеження (2018 рік)

Завідувач кафедри професор О.В.Авдєєв під час обговорення клічного випадку на семінарському занятті (2019 рік)

Асистент кафедри Сидлярук Н.І. з іноземними студентами під час клінічного прийому (2018 рік)

Доцент В. Є. Пудяк під час клінічного прийому із студентами 5-го курсу (2019) рік

Проведення інфільтраційної анестезії під час практичної частини заняття з дитячої хірургічної стоматології (2019) рік