Патенти, отримані викладачами кафедри:

  • Патент 57189 Україна, МПК (2011.01) А61К 31/00 G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання пародонтита / Авдєєв О.В.; Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. – № u201010071; заявл. 16.08.2010; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3, 2011 р.
  • Патент 65771 Україна, МПК G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання пародонтита / Мачоган В. Р. Авдєєв О. В.; Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. – № u201107714; заявл. 20.06.2011; опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23, 2011 р.
  • Патент 65771 Україна, МПК G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання пародонтита / Мачоган В. Р. Авдєєв О. В.; Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – № u201107714; заявл. 20.06.2011; опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23, 2011 р.
  • Патент 66298 Україна, МПК А61К 39/104 (2006.01); G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання пародонтиту / Авдєєв О. В.; Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. – № u201108090; заявл. 29.06.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24, 2011 р.